PROSJEKT

Lohavn/Skoletomten

Skole mellom allmenningene

Skoletomten (D2) og Lohavn (D5)ligger mellom de to østlige allmenningene Kongsbakken og Loallmenningen. Oslo kommune har opsjon på å kjøpe D2 til skoleformål mens D5 er hovedsakelig en næringstomt. På D5-tomten utreder kommunen et vakuumanlegg for avfallshåndtering, mens det på D2 skal reises en skole med 2 barneskoleparalleller og 4 ungdomsskoleparalleller i tillegg til en flerbrukshall. Regulert kapasitet for de to feltene vil bli rundt henholdsvis 13 000 m² og 17 000 m² BRA. Felt D2 er 100% eid av Hav Eiendom, mens D5 er eid av Hav Eiendom med en minoritetsandel (27,67 %) og Oslo S Utvikling(72,33 %).

Hva leter du etter?