Atelier Oslo rakk å gjøre de første justeringene av vinnerutkastet i arkitektkonkurransen for Fotografihuset på Sukkerbiten. Juryen forutsatte at arealbruken i bygget skulle effektiviseres, noe som medførte at bygget fikk redusert sitt fotavtrykk til 25% av arealet på Sukkerbiten. Operastranda og friområdet sees mellom Sukkerbiten og operabygget.

Aktuelt

Slik blir Fotografihuset på Sukkerbiten

Vinnerprosjektet «Trelett» har Atelier Oslo tegnet i samarbeid med Lund Hagem Arkitekter og Bollinger Grohmann Ingeniører. Arkitektene bak vinnerutkastet var opptatt av å bevare mest mulig av Sukkerbiten, og lage plass til et stort rekreasjonsareal på den sydligste delen av tomten. Det er et grep juryen likte. Et av de viktigste kriteriene i konkurransen var nettopp kvaliteten i samspillet mellom bygg og uteareal.

«Prosjektet lykkes med å definere et åpent, inviterende rekreasjonsareal, der byens befolkning inviteres inn til et stort åpent rom, som trapper seg ned til sjøen på hele sørsiden i et lekent, variert og universelt utformet trappelandskap», skriver blant annet juryen om vinnerutkastet «Trelett».

«Prosjektet lykkes med å definere et åpent, inviterende rekreasjonsareal, der byens befolkning inviteres inn til et stort åpent rom, som trapper seg ned til sjøen på hele sørsiden i et lekent, variert og universelt utformet trappelandskap».

– Sukkerbiten skal både gi plass til Fotografihuset samt et levende uteområde på godt over to tredjedeler av tomten. Fotografihuset sikrer en helårsattraksjon som passer inn i miljøet som er skapt i Bjørvika. Uteområdene rundt bygget sikrer Oslos befolkning lett tilgang til sjøen, og gir rom for et utall av aktiviteter på land og i kaikanten. Vinnerutkastet har klart å kombinere de to behovene på en fremragende måte, sier administrerende direktør Kjell Kalland i Hav Eiendom. Han er juryleder for den internasjonale arkitektkonkurransen.

700 000 kroner i førstepremie
Atelier Oslo og samarbeidspartnerne bak vinnerforslaget «Trelett» er tildelt 700 000 kroner i førstepremie av en premiepott på hele 2 millioner kroner. Oslo Works fikk andreplassen og 400 000 kroner i premie for forslaget «Ferrum». Tredjeplassen og en premie på 200 000 kroner gikk til det danske arkitektfirmaet Draw IVS for forslaget «Det gyldne snitt».

Juryen mener at de tre premierte forslagene «skiller seg ut ved gjennomarbeidede grep som svarer godt på konkurransens målsetting, de strenge reguleringsmessige rammene og ikke minst at Sukkerbiten skal bli et offentlig tilgjengelig rekreasjonsområde med bygg og ikke omvendt», som det heter i juryens begrunnelse.

Nå dekker Fotografihuset kun 25% av arealet på Sukkerbiten. Hav Eiendom ser frem til et konstruktivt samarbeid med Bymiljøetaten om hvordan utearealene mot sjøen best kan utformes med tanke på allmennhetens bruk.

Skal bearbeides
Nå starter arbeidet med å bearbeide vinnerutkastet. Juryen for arkitektkonkurransen har i sin kritikk av vinnerutkastet kommet med flere anbefalinger som tas med i det videre arbeidet. Hav Eiendom ønsker også å involvere Bymiljøetaten i Oslo kommune i utviklingsarbeidet, ettersom bruken av uteområdene på Sukkerbiten står helt sentralt i prosjektet.

– Juryen forutsetter at bygget sitt fotavtrykk skal reduseres betydelig. Ved å krympe byggets grunnflate, blir det enda mer plass til et aktiviserende uteområde. Vi synes også det er spennende at det legges opp til flytebrygger og bading i forkant av Sukkerbiten. Dette kommer i tillegg til en hundre meter lang badestrand som planlegges på Bjørvikautstikkeren rett innenfor Sukkerbiten, sier Kjell Kalland.

Hav Eiendom har allerede en godkjent reguleringsplan for et kulturbygg i denne størrelse på Sukkerbiten. Bygget skal designes fullt og helt innenfor rammene i den reguleringsplanen.

Vi synes også det er spennende at det legges opp til flytebrygger og bading i forkant av Sukkerbiten. Dette kommer i tillegg til en hundre meter lang badestrand som planlegges på Bjørvikautstikkeren rett innenfor Sukkerbiten. Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom

Fakta om arkitektkonkurransen
Det kom inn hele 98 utkast til den åpne, internasjonale arkitektkonkurransen for Fotografihuset på Sukkerbiten. Gjennom sommeren var alle bidragene utstilt på Sukkerbiten og ca 5000 mennesker var innom utstillingen før den ble tatt ned i slutten av august. Arkitektkonkurransen ble gjennomført av Hav Eiendom i samarbeid med Fotografihuset og Norske arkitekters landsforbund. Juryen for arkitektkonkurransen besto av Kjell Kalland (adm. direktør i Hav Eiendom og leder av juryen), Eivind Hartmann (sivilarkitekt og plansjef i Hav Eiendom), Henriette Salvesen (sivilarkitekt og oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund), Arne Smedsvig (landskapsarkitekt og oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund), Erling Johansen (daglig leder i Fotografihuset), Linda Bournane Engelberth (fotograf og styremedlem i Fotografihuset) og Kai Reaver (arkitekt og juryens sekretær).

 

Les endelig rapport her.

Hva leter du etter?