Aktuelt

Vil du være med å utvikle en av Norges mest attraktive tomteporteføljer sjønært i Bjørvika?

Stilling som Prosjektsjef

Som Prosjektsjef vil du være ansvarlig for en portefølje av eiendomsutviklingsprosjekter med et særlig ansvar for gjennomføringsfasen fra vedtatt detaljregulering til ferdig bygg.

Les mer om stillingen her.

Om Hav Eiendom

Hav Eiendom AS utvikler en av Norges mest attraktive tomteporteføljer sjønært i Bjørvika.

Vi har flere store prosjekter innen næring og bolig under arbeid. I tiden fremover vil vi ha stort fokus på videreutvikling og bygging av Fiskebrygga, som blir et næringsbygg på 23.750 kvadratmeter tett på Oslo S. I Lohavn planlegger vi et kombinasjonsbygg for næring og bolig på rundt 18.000 kvm. Utover dette er vi involvert i en rekke pågående detaljreguleringsprosesser for Festningsallmenningen, Sadelmakerhullet og et stort prosjekt i Bispegata. Videre arbeider vi med Grønlikaia, som med 208.000 kvadratmeter har det største gjenværende utbyggingspotensiale i Bjørvika. Området planlegges for en kombinasjon av flere tusen arbeidsplasser og 1500 boliger. Vi planlegger også for å utvikle 1000 meter med havnepromenade, samt å anlegge et flott friområde på hele 20 mål som vi ønsker å gjøre tilgjengelig for hele byens befolkning.

Hav Eiendom er et heleid datterselskap av Oslo Havn KF. Vi skal tilrettelegge for en god og helhetlig byutvikling i Bjørvika, samtidig som vi skal skaffe inntekter til modernisering av Oslo Havn. Vi har forpliktet oss til å investere 2,2 milliarder kroner for å utvikle allmenninger, parker, badeplasser og Havnepromenaden i Bjørvika. Vi er stolt av å stå bak viktige møteplasser som Operastranda og Stasjonsallmenningen.

Hav Eiendom har stort fokus på en ansvarlig og bærekraftig eiendomsutvikling, forvaltning og eierskapsutøvelse. Vår eier forventer at prosjektene i Fjordbyen skal få anerkjennelse som fremtidsrettede eksempler på bærekraftig byutvikling, både med hensyn til miljøvennlig bygging og at det utvikles gode bomiljøer og byrom. I tillegg til å skape attraktive bomiljøer, skal de sjønære områdene oppleves som spennende destinasjoner for Oslos befolkning.

Hva leter du etter?