Aktuelt

Vil du være med å utvikle Bjørvika og Filipstad?

Stilling som Bærekraftsjef
Vi søker deg som brenner for bærekraftig utvikling og som ønsker å være med å forme sentrale deler av Fjordbyen i Oslo. Det er ønskelig med bred byggteknisk kompetanse og minst 10 års erfaring fra en anerkjent byggherre, entreprenør eller konsulentselskap, hvorav de siste 5 årene med fokus på prosjekter innen bærekraft eller miljøvern.

Som vår bærekraftsjef vil du inngå i selskapets eiendomsutviklingsteam. Du vil få ansvar for at prosjektene planlegges, utvikles og realiseres på en helhetlig, bærekraftig måte med hensyn til samordning av miljømessige, sosiale og økonomiske mål. Stillingen er nyopprettet og du får gode muligheter til å påvirke rollen. Les mer som stillingen her.

Stilling som Plansjef
Vi søker deg som brenner for tidligfaseutvikling og som ønsker å være med å forme sentrale deler av Fjordbyen i Oslo. Du har bred erfaring innen plan- og reguleringsprosesser, så vel som god kunnskap om arealplanlegging og utvikling av gode bomiljøer og byrom. Det er viktig å ha en god kjennskap for saksbehandling i Plan- og bygningsetaten i Oslo Kommune. Kunnskap om Fjordbyen, erfaring med å samarbeide med politiske beslutningstakere og/eller erfaring fra eiendomsutvikling er en fordel.

Som vår plansjef vil du inngå i selskapets eiendomsutviklingsteam, med ansvar for tidligfasestudier samt plan- og reguleringsprosesser. Les mer om stillingen her.

Om Hav Eiendom
Hav Eiendom AS utvikler en av Norges mest spennende tomteporteføljer sjønært i Bjørvika. I tillegg til prosjektene i Bjørvika, legges det opp til at vi får en sentral og langsiktig rolle i den kommende utviklingen av Filipstadområdet. Vi har flere store reguleringsprosjekter innen næring og bolig under arbeid. I tiden fremover vil vi ha stort fokus på detaljregulering av Grønlikaia, som har Bjørvikas største gjenværende utbyggingspotensiale, ca. 200.000 m2. Tomtens orientering gjør den godt egnet for en kombinasjon av næring og boliger. Helt i syd på Grønlikaia er det regulert en buffersone mellom boligene og havna. Buffersonen vil bli et flott friområde på hele 30 mål med aktiviteter både til lands og til vanns tilgjengelig for hele byens befolkning.

Hav Eiendom skal tilrettelegge for en god og helhetlig byutvikling i Bjørvika og på Filipstad, samtidig som vi skal skaffe inntekter til modernisering av Oslo Havn. Vår virksomhet er basert på et stort fokus på en ansvarlig og bærekraftig eiendomsutvikling, forvaltning og eierskapsutøvelse. Vår eier forventer at prosjektene i Fjordbyen skal få anerkjennelse som fremtidsrettede eksempler på bærekraftig byutvikling, både med hensyn til miljøvennlig bygging og at det utvikles gode bomiljøer og byrom. I tillegg til å skape attraktive bomiljøer skal de sjønære områdene oppleves som spennende destinasjoner for Oslos befolkning.

Hav Eiendom er et heleid datterselskap av Oslo Havn KF og holder til i moderne lokaler i Bjørvika.

Hva leter du etter?