Vil ha flere barnefamilier til Bjørvika

Hav Eiendom planlegger nytt gigantområde på Grønlikaia. Hav Eiendom er i full gang med planlegging av et nytt gigantområde som skal bygges ut i Bjørvika.

– Vi er tidlig i planfasen, men allerede nå kan vi si at vi ønsker å tilrettelegge for boliger og flere barnefamilier, sier plansjef i Hav Eiendom, Eivind Hartmann.

Grønlikaia som området heter, er dobbelt så stort som naboområdet Sørenga, der det er bygget ut 75 000 kvadratmeter med boliger. På Sørenga er andelen boliger på over 90 prosent av det totale utbyggingsvolumet. Over halvparten av de som bor her er unge voksne i alderen 20-44 år, viser en undersøkelse fra Oslo kommune.

Grønlikaia er det ytterste byutviklingsområdet mot sør og vest. Området grenser mot havneterminalen og Mosseveien/Ekeberg.

Sørenga har blitt et populært boområde. Nå planlegger plansjef Eivind Hartmann i Hav Eiendom et enda større område på Grønlikaia, bak Sørenga. Foto: Svein Ove Søreide

Mest boliger på Grønlikaia

– Også Grønlikaia egner seg veldig godt til boligformål. Selv om vi nå er midt i planarbeidet og ikke har trukket noen konklusjoner ennå, er vi opptatt av å skape boliger på Grønlikaia som kan tiltrekke seg enda flere barnefamilier til Bjørvika. Hvis man ser hele Fjordbyen under ett, er det en litt for høy andel av godt voksne som bor der. Derfor ønsker vi å tilrettelegge for barnefamilier i planforslaget for Grønlikaia, sier plansjef Eivind Hartmann.

Fram til nå har Fjordbyen hatt en høy andel godt voksne, og samtidig lav andel barn og ungdom.

– Vi er i planprosess, og kommer til å offentliggjøre de første områdeplanene i løpet av året. Så skal de gjennom full politisk behandling, sier plansjef Eivind Hartmann.

Vil lytte til innspill

Sammen med Rodeo arkitekter jobber nå Hav Eiendom med planforslag for Grønlikaia. Et av målet med arbeidet er å gjøre det lettere for velforeninger, naboer og andre å engasjere seg i hvordan området skal detaljeres.

I løpet av året skal eier Hav Eiendom sende sitt planforslag til behandling i Oslo kommune.

– Før sommeren kommer Hav og Rodeo arkitekter til å invitere naboer og andre interesserte til et folkemøte der vi for første gang snakker om planforslaget slik det da foreligger. Hensikten er å få gode innspill som vi kan ta med oss i videreutviklingen av planen. En gang på slutten av året håper vi å få sendt forslaget vårt over til planmyndighetene i Oslo, sier plansjef Eivind Hartmann.

Sørenga med sin havnepromenade og sjøbad har blitt en ny attraksjon i Oslo med tusenvis av besøkende på varme sommerdager. Foto: Bjørvika Utvikling

Ønsker debatt om byutvikling

Hav Eiendom er eid av Oslo Havn KF, og dermed også offentlig eid. Selskapet er derfor svært opptatt av å legge til rette for en byutvikling der alle stemmer skal lyttes til. Hav Eiendom er svært positiv til at både velforeninger, nabolagsforeninger og enkeltpersoner engasjerer seg for videre utvikling av Bjørvika.

Samtidig må Hav Eiendom følge de gjeldende planene for områdeutbyggingen.

– Vi skal alltid lytte og vi skal alltid ta til oss erfaringer og råd. På den måten skaper vi en by for byens befolkning. Hav Eiendom og Oslo S Utvikling bruker til sammen 3 milliarder kroner på å skape infrastruktur og bymiljø mellom byggene i Bjørvika. Det sier noe om hvor viktig det er for oss å skape en ny bydel som det er godt å bo i, jobbe i og besøke, sier Kjell Kalland, som er administrerende direktør i Hav Eiendom.

Kjell Kalland og Eivind Hartmann skal planlegge en helt ny bydel på Grønlikaia. Erfaringene fra Sørenga blir viktig i planleggingen. Foto: Tomm W. Christiansen