Visste du dette om Hav Eiendom?

Hav Eiendom er på flere måter et litt anderledes eiendomsselskap. Nedenfor finner du noen korte fakta om oss, som sier litt om vår rolle og hva vi skal bidra til for fjordbyen og menneskene her.

 • Hav Eiendom har et viktig samfunnsoppdrag som handler om å skape en bærekraftig fjordby og verdier for byen, havnen og samfunnet.
 • Hav Eiendom AS ble stiftet av Oslo Havn KF i 2003 for å utvikle Oslo Havn KFs eiendommer i Bjørvika, som tidligere ble benyttet til havnevirksomhet.
 • Hav Eiendom jobber for å utvikle en god og bærekraftig by å leve i, samtidig som de sikrer inntekter til modernisering av Oslo Havn KFs virksomhet.
 • Siden 2003 har Hav Eiendom gitt sin eier Oslo Havn 900 millioner kroner i utbytte, som benyttes til å utvikle moderne og mer bærekraftig havnevirksomhet.
 • Oslo Havn KF er Norges største containerhavn.
 • Inntektene fra Hav Eiendoms utvikling av Bjørvika, er et vesentlig bidrag for at Oslo Havn KF skal nå målene sine, som er 40 % flere passasjerer og 50 % mer gods innen 2030.
 • Utslippene knyttet til havneaktiviteten i Oslo skal reduseres med minst 50% innen 2030. Det krever modernisering og utvikling, som skal finansieres av inntektene fra Hav Eiendom.
 • Å flytte store deler av havnevirksomheten ut av sentrum, fører til mye mindre godstrafikk gjennom sentrumsområdene. Det gir vesentlig lavere miljøutslipp.
 • For å nå FNs klimamål må mer godstransport flyttes fra bil til båt. 1 containerskip erstatter 800 containere, 400 semitrailere og10 km med kø.
 • Sjøveien er miljøveien fordi:
  • Sjøveien gir mye mindre forurensning, støy og veislitasje
  • Trafikksikkerheten går opp og ulykkestallet går ned med færre semitrailere
  • Det blir mindre kø og stampe seg frem i til og fra jobb
 • Hav Eiendoms verdier er ansvarlighet, profesjonalitet og engasjement.
 • Hav Eiendom eier 66 % av Bjørvika Utvikling sammen med Oslo S Utvikling, som eier 34%.
 • Bjørvika Utviklings datterselskap, Bjørvika Infrastruktur, er ansvarlig for utvikling av gater, parker, allmenninger og havnepromenader i Bjørvika.
 • Disse områdene overføres til kommunen etter hvert som de er ferdig utviklet.
 • Bjørvika dekker totalt et område på 700 mål:
  • 40% av dette skal bli parker, allmenninger og havnepromenade
  • 40% er avsatt til eiendomsutvikling
  • 20% blir gatenett
 • Bydelen vil romme totalt 5000 boliger og 20 000 arbeidsplasser, når den er ferdig.
 • I 2021 åpner en vakker sandstrand og badeanlegg på Bjørvikautstikkeren, rett utenfor Operaen. Dette blir det andre badeanlegget etter at Sørengabadet åpnet i 2017.
 • Når Bjørvika står ferdig vil det være 5 nye badeplasser i området, til glede for byens innbyggere.
 • Fjordbyen Oslo er i ferd med å få en av verdens lengste havnepromenader. Den strekker seg fra innerst i Frognerkilen i vest til enden av Grønlikaia i sør, og er hele 9 km lang.
 • Grønlikaia blir trolig det største utviklingsområdet i Bjørvika og skal romme boliger tilrettelagt for barnefamilier.
 • Hav Eiendom er utpekt til å skulle utvikle Filipstad til den mest bærekraftige bydelen i Oslo.