10 råd for østkantens fjordby

Byråd Hanna Marcussen er begeistret over at så mange er hørt i utviklingen av Grønlikaia. – Dette bør bli et byområde med mangfold både over og under vann, sa hun under lanseringen av medvirkningsrapporten, som omfatter ti råd for østkantens fjordby.

Innspillene er mange og anbefalingene tydelige når den siste delen av fjordbyen skal utvikles. Under lanseringen på Grønlikaia fikk byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), servert en smørbrødliste av ønsker for en bydel som skal skille seg fra fjordbyen slik vi kjenner den i dag.

– Jeg brenner for medvirkning. Vi har prøvd mye forskjellig i de seks årene jeg har vært byråd til nå. Jeg vet det ikke er lett. Det som er vanskelig er å få de menneskene som vanligvis ikke dukker på medvirkningsmøter i tale. Derfor er det kjempekult at dere har klart å få innspill fra langt bredere hold enn det vi pleier å ha, sa Marcussen. Hun lot seg imponere over det omfattende medvirkningsarbeidet som ble presentert under lanseringen.

——————————————————
Les alle anbefalingene her:

10 anbefalinger for østkantens fjordby
——————————————————

 

Østkantens fjordby

I Grønlikaia, som vi i Hav Eiendom har valgt å kalle “Østkantens fjordby”, skal det bygges over tusen meter ny havnepromenade og en egen øy. Her skal vi forme fremtidens fjordby for alle; med grønne byrom og møteplasser. De aller beste delene av Grønlikaia skal være gratis og tilgjengelig for alle.

– Sammenhengen mellom økologisk og sosial bærekraft, vil stå sentralt i utviklingen av dette området og gjennom det omfattende medvirkningsarbeidet inkluderes folk fra hele bydelen i utviklingen. Det er viktig for å lykkes med å utforme gode møteplasser og rekreasjonsområder som er attraktive, gratis og lett tilgjengelig for alle, sier administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland.

——————————————————
Les mer om Grønlikaia her
——————————————————

– Vi må føle oss hjemme

– Det må være fint å henge her og mulig å kjøpe mat og drikke som ikke tømmer lommeboka di. Jeg tenker på steder og plasser som utstråler at de er mest for ungdom. Det finnes ikke noe slikt sted i Bjørvika i dag, ikke som vi opplever det i alle fall, sa Lara Prohic (16) under lanseringen i Grønlikaia.

Videregåendeeleven Lara og 10. klassingen Dino Juhas (15) er medlem av Grünerløkka ungdomsråd. De har vært en del av medvirkningsprosessen som har ledet fram til rapporten «Grønlikaia – 10 anbefalinger for østkantens fjordby». En av anbefalingene er at den nye bydelen sør-øst for Sørenga skal være et sted der byens ungdom kan utfolde seg på fritiden. En annen anbefaling at Grønlikaia må strekke seg østover og skape forbindelser til Gamlebyen og de andre østlige bydelene. Dino og Lara kjenner på dette behovet også.

– På østkanten er det mange som har midt på treet med penger, eller rett og slett er litt fattige. Vi vil at Grønlikaia skal være et sted hvor den gjennomsnittlige Oslo-borgeren kan føle seg hjemme og ha en koselig opplevelse uten å bruke haugevis av penger, sa Dino, med byråd Marcussen og Kjell Kalland som tilhørere.

Budskapet har resonans hos Kalland. Han lover en tilgjengelig sjøfront.

– Flere inkluderende møteplasser med ulike tilbud for ulike mennesker er særlig viktig i denne delen av byen. Vi må sørge for gratis møteplasser hvor alle ønskes velkommen, sa han.

Best for de fleste

Hav-direktør Kalland legger vekt på to hovedgrep ved Grønlikaia som vil komme hele byen til gode.

– Det ene er å flytte Havnepromenaden ytterst i sjøfronten. I de opprinnelige fjordby-planene var dette området i praksis privatisert. De beste områdene skal tilhøre de fleste. For det andre går vi inn for å gjøre fyllingen vi nå står på om til en grønn øy – et friområde helt på sydspissen av Grønlikaia. Det er her sola går sist ned i Fjordbyen, så denne øya må fylles med innhold, påpekte Kalland.

En ung og grønn bydel

Byråd Marcussen merket seg også fokuset på økologisk mangfold over og under vann, som Hav Eiendom vektlegger i Grønlikaia-utviklingen.

– Hvis vi i tillegg til å skape et mangfold for folk – for unge og gamle og alle andre over vann, så er det enda mer spennende å bidra til livet under vann, for det trenger fjorden, sa byutviklingsbyråden. Det medførte nikking fra Lara og Dino.

– En ung fjordby er også en grønn fjordby. Vi unge er veldig opptatt av miljøkrisen, og derfor vil vi at Grønlikaia skal bli en ny grønn bydel og bygges på den mest miljøbevisste måten som mulig, sa Dino Juhas.

Det er et ønske som Hav Eiendom ønsker å oppfylle.

– På Grønlikaia vil vi skape et forbilde for bærekraftig og klimavennlig byutvikling. Da må vi tenke helt nytt. Dette skal ikke være et byutviklingsprosjekt som overbelaster klima, natur eller sosial bærekraft, sier Marie Winsvold, bærekraftsjef i Hav Eiendom.

I Hav Eiendom er vi takknemlige for de mange hundre innspillene vi har fått og for og det store engasjementet fra ulike mennesker og grupper. Vår visjon er å utvikle fremtidens fjordby for alle. Nå gleder vi oss å ta med oss alle innspill og råd i det videre arbeidet og vi lover å gjøre det vi kan for å skape et grønt og inkluderende byområde i Grønlikaia.