Fakturainformasjon

Besøksadresse:

Skur 38
Akershusstranda 19
0191 Oslo

Postadresse:

Hav Eiendom AS (evt datterselskap)
Postboks 230 Sentrum
0103 Oslo

Elektronisk faktura:

Hav Eiendom (og datterselskapene) er registrert som mottaker av elektroniske faktura (EHF) i ELMA (registeret over elektroniske fakturamottakere).

Faktura sendt pr. e-post:

Dersom e-post løsning benyttes er det ønskelig at faktura er i tif- eller pdf-format og sendes til følgende adresse: faktura@haveiendom.no

Oversikt datterselskaper:

HAV Eiendom AS – Org nr: 985 627 134
A1 – 3 Festningsallmeningen AS – Org nr: 999 215 319
A4 Fiskebrygga AS – Org nr: 999 215 408
A5 Sadelmakerhullet AS – Org nr: 992 612 169
A10 Nyland Bjørvika AS – Org nr: 992 612 207
A11 Bjørvikautstikkeren AS – Org nr: 992 612 118
B1 Tomtebrygga AS – Org nr: 999 215 610
D5 Lohavn AS – Org nr: 992 612 185
D6 Loengkaia AS – Org nr: 999 215 920
D7 Grønlia AS – Org nr: 999 216 021
D8 Grønlikaia AS – Org nr: 999 216 080
D10 Grønlikaia Sjø AS – Org nr: 999 216 161
D2 Høvleriet AS – Org nr: 921 264 445
C-Felt Strandgaden AS – Org nr: 921 264 429
A4 Sadelmakerbryggen AS – Org nr: 921 264 461
D9-D14 Grønliutstikkeren AS – Org nr: 921 264 453
Bispevika Energisentral AS – Org nr: 927 968 045

 

 

Hva leter du etter?

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev