Om oss

Oslo Havns eget eiendomsselskap

Vi står bak områdeutviklingen og utbyggingen av den nye bydelen Bjørvika i Oslo. Her jobber mer enn 20.000 mennesker og 10.000 innbyggere har valgt å bosette seg i området. Det er vi stolte av!

Vi tror mye av Bjørvikas suksess handler om at vi har truffet godt med miksen av bolig, næring og kultur. Bjørvika er blitt en destinasjon, fordi bydelen huser en rekke kulturbygg, parker og badeplasser. Så mye som 90.000 badegjester hopper i vannet i Bjørvika hvert eneste år. Og de mange som bor og jobber her, er med på å gjøre bydelen levende og pulserende hele året – og hele døgnet.

Foto: Nicolas Tourrenc

Vi i Hav Eiendom har lagt mye penger og ressurser i å skape gode, fungerende byrom i Bjørvika. Faktisk består 40 prosent av bydelen av allmenninger, parker og havnepromenade mellom byggene. Målet er hele veien å skape møteplasser for trivsel og tilhørighet – og den beste byutviklingen for Oslos innbyggere. Vi tar de sosiale og kulturelle forholdene på alvor – fordi fjordbyen vi skaper skal være god, spennende og attraktiv å leve i!

På mange måter kan man si at Hav Eiendom er et annerledes eiendomsselskap. Gjennom vårt samfunnsoppdrag og vår virksomhet, skaffer vi inntekter til morselskapet vårt, Oslo Havn KF, som igjen er eid av Oslo kommune. Siden etableringen i 2003 har vårt overskudd gått uavkortet til Oslo Havn KF, for å bidra til utviklingen av en moderne og klimaeffektiv havn.

Foto: Nicolas Tourrenc

Vi i Hav Eiendom jobber med å omforme de gamle havneområdene i hovedstaden til en vakker og bærekraftig fjordby. Her tilrettelegger vi for et godt liv for menneskene, naturen på land og i vann, for virksomhetene i havnen og for de besøkende.

Vår visjon er å forme fremtidens fjordby for alle. Det unike samarbeidet mellom stat, kommune og grunneiere, er hele fundamentet for den spennende bydelen Bjørvika er blitt. Og slik skal det fortsette. Hav Eiendom eier en rekke tomter og områder som ikke er bygget ut ennå og flere store prosjekt er under planlegging og særlig på Bjørvika sin vestside planlegger vi flere store kontorbygg. Dessuten driver vi med storstilt områdeplanlegging av Grønlikaia med 3-4 000 tusen arbeidsplasser, 1500 boliger og 1000 meter havnepromenade tilgjengelig for alle.

Foto: Nicolas Tourrenc
Hva leter du etter?

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev