Tall og fakta

Scroll Ned
Scroll Ned
Årsrapporter
Organisering
En levende bydel
20 000 mennesker vil jobbe i Bjørvika og mer og om lag 10 000 vil bo her, når det står ferdig.
5 000 nye boliger
Vi får 5 000 boliger på til sammen 405 000 m2, fordelt på 6 områder.
Sentrum for kultur
I Bjørvika står kultur høyt. Derfor blir hele 10% av alle byggene kulturbygg.
Fjordbyen er for alle
Derfor er 3 milliarder kroner satt av til å utvikle Havnepromenaden, allmenningene, parkene og badeplassene.
Mennesker i sentrum
Når Bjørvika står ferdig, vil halvparten av området bestå av havnepromenade, allmenninger, parker og badeplasser.
0
studenter bor i Bjørvika.
0 km
lang havnepromenade. En av de lengste i verden.
0
badegjester vil hoppe i vannet i Bjørvika i år.
0 %
av Bjørvika består av parker, badeplasser og havnepromenade.
0 %
av alt byggeavfall i Bjørvika kiledesorteres.
Sjøveien er miljøveien
Ett containerskip til Oslo erstatter 400 lastebiler på veien og 10 km kø.
Miljø og bærekraft
SAMFUNNSOPPDRAG
Vårt samfunnsoppdrag er å skape en bærekraftig fjordby og verdier for byen, havnen og samfunnet.
VERDIER
For å realisere samfunnsoppdraget, skal vår adferd bygges på tre hovedverdier: Ansvarlighet, profesjonalitet og engasjement.
MILJØ OG BÆREKRAFT
Det er bredden på miljøsatsingen som er Bjørvikas varemerke. Denne omfatter alle bygninger, parker, allmenninger og gatenettet.
Viktige hendelser
2023
Hav Eiendom blir Miljøfyrtårn-sertifisert
2022
Bronseskulpturen The Mother blir avduket 4. juni.
2021
Munchmuseet åpner for publikum 22. oktober.
2021
Operastranda i Bjørvika åpner 2. juli.
2020
Deichman Bjørvika åpner for publikum med storstilt åpningsseremoni 18. juni.
2020
Ny bærekraftsjef på plass i Hav eiendom.
2019
Tomtebrygga – Kunsthotellet, Clarion Hotel, åpner.
2019
Deichman Bjørvika og Munch ferdigstilles.
2018
Hav eiendoms eget prosjekt, Diagonale blir ferdigstilt.
2017
Ca. 40% av det totale utbyggingsarealet til Bjørvikaplanen er ferdig.
2017
Grunnsteinen for Deichmanske bibliotek blir lagt ned.
2016
Grunnsteinen for Munchmuseet blir lagt ned.
2016
Byggestart for Tomtebrygga, Hav Eiendoms heleide utviklingsprosjekt.
2015
Hav Eiendom overtar forvaltning av egne eiendommer fra Oslo Havn.
2015
Sjøbadet på Sørenga åpner.
2014
Fremtidsbiblioteket (Future Library) blir etablert.
2013
Bispelokket rives.
2011
De første familiene flytter inn på Sørenga.
2011
Parsellhagene på Loseter etableres.
2010
Operatunellen under Bjørvika åpnes.
2009
Hav eiendom arrangerer arkitektkonkurranse for Deichman og Munch.
2008
Det første bygget i Barcode, PWC-bygget, blir ferdigstilt.
2008
Operaen åpnes.
2007
Hav Eiendom selger Sørengutstikkeren.
2003
Bjørvikaplanen vedtas og Hav Eiendom AS blir etablert.
2000
Fjordbystrategien vedtas.
1968
Bispelokket, trafikkmaskinen i Bjørvika er på plass.
Hva leter du etter?

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev