Dette er de nye planene for området foran Børsen

Siden våren har Hav Eiendom og Grape Architects jobbet med nye planer for området foran Børsen.

– Her kan vi få høre unger som leker, se ungdom som møtes, og folk som sitter med en kaffekopp og skravler. Og kommer du hit på en lørdag, kanskje det er en liten konsert.

Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, peker i ulike retninger av tomten som ligger foran Børsparken. Tomten er eid av Hav Eiendom, som i dag legger fram rykende ferske tegninger for den.

Barnelatter, yrende folkeliv og nye arbeidsplasser står i sterk kontrast til hvordan området er i dag.

– Denne våren startet vi arbeidet med å se hvordan vårt bygg og vår park kan bidra til å berike området. Suksessen fra Bjørvika er gode, åpne byrom med inkluderende førsteetasjer. Det ønsker vi å ta med oss hit, sier Kalland.

ET STED FOR ALLE: Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, ønsker å lage en park der det skjer noe.

Vil skape et levende område

I 2003 vedtok bystyret i Oslo kommune å regulere tomten for næringsbygg og park. De som fremmet løsningen var representanter fra SV, Venstre, Høyre og Arbeiderpartiet.

De siste årene har Hav Eiendom jobbet med å finne gode løsninger både for tomten og området, og i vår ble det Oslobaserte arkitektkontoret Grape engasjert for å tegne et nytt forslag. Dette konseptet legger Hav Eiendom fram for første gang i dag.

– Vi planlegger for ett næringsbygg, som lokaliseres på sørsiden av tomten. Ved å dra bygningsmassen mot den ene siden, frigjør vi mer areal til park. Næringsbygget skal ha kafé- og restaurantvirksomhet, men må også ha funksjoner som fiskehall, grønnsaksmarked eller utstillinger, sier Kalland og fortsetter:

-For at folk skal komme og bruke parken, må det være tilbud og aktiviteter som gjør at folk ønsker å bruke den. Kombinasjonen av serveringssteder og markeder med et større friområde vil skape en god og sosial arena for alle aldersgrupper, sier Kalland.

NYE TEGNINGER: Alternativet til høyre viser de nye tegningene Hav Eiendom og Grape Architects legger fram i dag. Tegning: Grape Architects

Knytter Kvadraturen til Bjørvika

Det har kommet inn flere innspill i forbindelse med planene for området. Sammen med disse er det gjennomført grundige analyser, som nå skaper grunnlaget for utarbeidelsen av det nye konseptet.

– Det er viktig med engasjement rundt Bjørvika. Vi er klar over hvor privilegerte vi er som får utvikle denne attraktive bydelen. Vårt samfunnsoppdrag er å gi utbytte tilbake til Oslo Havn, og skape verdier som kommer befolkningen til gode, sier Kalland og fortsetter:

– Nettopp derfor har vi lagt oss i selen for å jobbe fram et alternativ som leverer på det økonomiske, men som samtidig maksimerer samfunnsnytten – å skape et godt byliv. For en god park, trenger liv og røre.

Hav Eiendom er eid av Oslo Havn, som igjen er eid av Oslo kommune. Hav Eiendom gir utbytte tilbake til morselskapet – og fellesskapet. Hav Eiendom har også til oppgave å skape sosiale, kulturelle og miljømessige verdier for byen.

– En av utfordringene er at byggene i nærheten av tomten, er preget av lukkede fasader. Det gjør at området oppleves avstengt og utrygt. Derfor ønsker vi å fjerne gjerdet rundt Børsen, og tilbakeføre byens eldste park til befolkningen, og bygge et inkluderende og åpent bygg. Vi tror på at samspillet mellom en ny møteplass i form av en park og tilbudene i bygget, vil gi et yrende byliv, sier Kalland.

Hav Eiendoms oppdrag til Grape Architects, var å knytte Kvadraturen og Bjørvika sammen, og bidra til å aktivere og vitalisere området på en måte som tar hensyn til omgivelsene og nabobyggene. Grape kom frem til en løsning, som Hav Eiendom håper også ivaretar det som flere politikere mener er positivt i forlaget til Fred. Olsen og Snøhetta – å skape best mulige byrom og møteplasser, og koble den historiske delen av byen i kvadraturen med den nye fjordbyen.

– Her slår vi fluer i en smekk: gratis park, sentrale arbeidsplasser og god byutvikling. Hav Eiendom følger opp det bystyret har vedtatt. Samtidig ser vi etter 20 år med utvikling av fjordbyen at det nå blir viktig å knytte Kvadraturen sammen med Bjørvika. Derfor foreslår vi med dette en åttende allmenning i Bjørvika, forteller Kalland.

STORT POTENSIALE: I dag brukes tomten foran Børsparken til av- og påstigning ved buss for tog, og området er preget av lukkede fasader.

Fullfinansiert park

Hav Eiendoms og Grapes nye forslag vil legge til rette for nye arbeidsplasser rett ved kollektivknutepunktet Oslo S, i tråd med intensjonene i vedtaket i Bjørvikaplanen fra 2003. I tillegg vil Hav Eiendom stå for alle utgifter ved etableringen av det nye byrommet.

– Differansen mellom størrelsen på vår planlagte park og eksempelvis Fred. Olsens ønske, er kun 2430 kvadratmeter, men kostnadsdifferansen er svært høy. Vårt forslag vil innebære en fullfinansiert park. Det betyr at Oslo kommune ikke trenger å dekke kostnadene for opparbeidelse av parken, samtidig som viktige inntekter til Oslo Havn sikres.

Den opprinnelige områdereguleringen fra 2003 har to næringsbygg. Dette foreslås nå endret til fordel for et større parkområde på nordsiden av tomten. Børsparken, som er byens eldste park, ligger på nabotomten er på 4070 kvadratmeter, men er i dag gjerdet inn. Hav Eiendom sitt forslag innebærer å se de to parkområdene under ett, slik at byens eldste og yngste park vil få et samlet areal på rundt 8500 kvadratmeter.

– Byen trenger møteplasser for ulike mennesker, aktivitet, liv og røre. Nå håper vi forslaget om å gi byen en helt ny park, kombinert med aktiviserende førsteetasjer vil gi nytt liv til denne delen av Bjørvika. Det fortjener Oslo og folk i byen, sier Kalland og understreker:

-Hav Eiendom ser frem til videre dialog med offentlige etater, og en medvirkningsprosess med byens befolkning for å utvikle konseptet videre.

DEN 8. ALLMENNING: Hav Eiendom ønsker å skape en åttende allmenning som fører ned til havet. Illustrasjon: Grape Architects/SO-LA