1. Verket

Dette delområdet ligger lengst nord på Grønlikaia. Siden dette er nærmest kollektivknutepunktene i Bjørvika, er det naturlig tilrettelegge for næring og kontorbygg her.

Dette delområdet ligger lengst nord på Grønlikaia. Siden dette er nærmest kollektivknutepunktene i Bjørvika, er det naturlig tilrettelegge for næring og kontorbygg her.

Team Henning Larsen

Se hele bidraget til Team Henning Larsen her.

Team A-lab

Se hele bidraget til Team A-lab her.

Team Ghilardi + Hellsten

Se hele bidraget til Team Ghilardi + Hellsten her.

Team Nordic/Kristin Jarmund

Se hele bidraget til Team Nordic/Kristin Jarmund her.

Hva leter du etter?

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev