10 anbefalinger for Grønlikaia

Medvirkningsprosessen som vi har gjennomført, førte til hundrevis av forslag. I rapporten nedenfor kan du lese de 10 viktigste anbefalingene fra evalueringsgruppa, basert på det omfattende materialet.

I Hav Eiendom er vi takknemlige for at så mange har engasjert seg i arbeidet. Tusen takk til alle gode krefter som har bidratt så langt, og til dere som nå jobber for å skape østkantens fjordby på Grønlikaia. Vi gleder oss til å ønske velkommen om noen år.

————————————————–
Les de ti anbefalingene her:

10 anbefalinger, rapport fra medvirkningen

————————————————–

Forslagene som ble samlet inn gjennom blant annet arbeidsverksteder med eksperter og skoleungdom, møter med lokalbefolkningen og byvandringer med mer er gjennomgått av en evalueringsgruppe bestående av personer med helhetlig og relevant forståelse av Grønlikaia som et byutviklingsprosjekt. Deres oppgave har vært å se på mønsteret i det innsamlede materialet med et mer byplan- og urbanismefaglig blikk. Med hånden på en stor bunke forslag fra mennesker i alle aldre, kommer evalueringsgruppen her med ti anbefalinger for den videre utviklingen.

I forståelsen av Grønlikaia som sted, har evalueringsgruppen sortert ulike temaer og visjoner langs tre dimensjoner:

  • Grønlikaia i Fjordbyen
  • Grønlikaia i Bydel Gamle Oslo
  • Grønlikaia som nabolag i seg selv

I Grønlikaia vil vi skape et godt sted å vokse opp, et godt sted å jobbe og en arena hvor hele byen kan komme sammen. For å få det til har vi vært opptatt av å slippe til stemmer som ofte ikke blir hørt før beslutningene allerede er fattet. Stemmene har gitt oss viktig kunnskap, som vi tar med oss videre og som vi vil lytte til.

Vi setter stor pris på tilliten byen har vist oss når vi har fått mulighet til å utvikle Bjørvika. Det er et stort ansvar og et privilegium å få forme fremtidens fjordby. Derfor skal vi fortsette å lytte til gode råd på veien.