Inviterer arkitekter til å konkurrere om Grønlikaia

Hav Eiendom går bredt ut for å sikre den beste og mest bærekraftige utviklingen av det aller siste området av Bjørvika.

På Grønlikaia, et stort kaiområde langs Mosseveien og Ekebergskråningen, er det i dag containerhavn. Enn så lenge er Oslos innbyggere avskåret fra fjordområdene her, men om noen år skal dette området forvandles til et yrende bolig- og kontorområde, med et bredt publikumstilbud og store friområder, til bruk for hele hovedstaden.

Denne uken tok Hav Eiendom et stort steg nærmere ferdig utforming av planene for det som skal bli en stor, grønn og sosialt inkluderende bydel, midt i Oslo.

11. februar 2022 annonserte nemlig Hav Eiendom, i samarbeid med Oslo Havn, et parallelloppdrag for utviklingen av hele Grønlikaia. Dette er en prosess der en utvikler ber flere bidragsytere om å se på utviklingsmulighetene i et område, slik at man sikrer seg mange gode innspill til selve utbyggingen.

– Parallelloppdraget er en viktig del av prosessen, og vi er kjempeglade for å endelig være i gang med denne delen av jobben, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.

Vanligvis henvender en utbygger seg direkte til to-tre arkitektkontorer. I arbeidet med Grønlikaia derimot, har Hav Eiendom valgt å gjøre det mulig for alle landets arkitekt- og landskapsarkitektkontorer å søke om å være med.

SPENT: Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, gleder seg til å se ideene som kommer frem i parallelloppdraget. Foto: Jacqueline Dubois, Semway AS

Unikt område

Som byutviklingsprosjekt er Grønlikaia helt unikt.

Dette er rett og slett en av de aller største og mest spesielle tomtene i Oslo, med fri tilgang på fjorden og god forbindelse til de viktige kollektivknutepunktene i sentrum. Arealet som skal bygges ut er dobbelt så stort som hele Sørenga. Nettopp på grunn av størrelsen, har Hav Eiendom delt opp Grønlikaia i fem delområder: Fire for kontorer, publikumsrettede tilbud og boliger, og ett friområde i Buffersonen mellom Sydhavna og byggeområdet.

Disse fem delområdene får nå hvert sitt parallelloppdrag.

– Vi har ulike delområder med ulike kvaliteter, så da er det naturlig å dele opp i ulike oppdrag for å få analysert mulighetene som de forskjellige områdene har, sier Kalland.

–––––––––––––––

FAKTABOKS

Grønlikaias fem delområder

Verket: Ligger lengst nord på Grønlikaia. Siden dette er nærmest kollektivknutepunktene i Bjørvika, er det naturlig tilrettelegge for næring og kontorbygg her.

Lohavn: Ligger litt lenger bort fra bykjernen. Dette området vil domineres av boliger og tilbud tilknyttet nye deler av Havnepromenaden.

Grønlikilen: Et naturlig sentrum for den nye bydelen. Her vil det finnes masse publikumsrettede tilbud for fastboende og besøkende, og det vil også tilrettelegges for persontrafikk med båt.

Munkehagen: Et delområde med et variert botilbud og et bredt utvalg av offentlige byrom, til glede for store og små.

«Buffersonen»: Dette området skal fungere som en buffer mot havnevirksomheten. Her kommer et helt nytt friområde med fjordtilgang og forskjellige aktivitetstilbud, i grensen mot Sydhavna. Det er Oslo Havn som eier og legger premissene for dette området.

Prekvalifiseringen varer fra 11. februar til 11. mars. I denne perioden kan team med arkitektkontorer og landskapsarkitektkontorer, og andre relevante faggrupper, melde interesse for ett eller flere av delområdene.

–––––––––––––––

Ettersom prosjektet er så omfattende, velger Hav Eiendom å la flere team jobbe samtidig på hvert delområde, for til slutt å sy de beste innspillene sammen til en helhet.

– Til syvende og sist må Hav Eiendom se utviklingen av Grønlikaia i en helhet. Derfor må vi få all informasjon og alle innspill samtidig, slik at vi kan se om det er noen svakheter i overgangen mellom de forskjellige områdene og så bearbeide dem, sier Kalland.

Krever kompetanse på bærekraft

Når Hav Eiendom nå ber om innspill til den kommende delbydelen langs fjorden, etterspørres også kompetanse innen sosial og økologisk bærekraft.

– For Hav Eiendom er dette helt naturlig. I 2022 nytter det ikke å bare tenke økonomi eller klima. Vi er nødt til å tenke på alle bærekrafttriangelets hjørner; det økologiske, det sosiale og det økonomiske. Vi vil at de som skal utforme området har et helhetlig perspektiv, derfor stiller vi krav om bærekraft fra dag én, sier Kalland.

Hav Eiendom-lederen forklarer at det i utviklingen av et så stort og variert område vil være snakk om vekting av forskjellige hensyn – ikke bare til besøkende og beboere, men også til kommune, politi og brannvesen. Delområdenes forskjellige potensial og muligheter gjør at noen områder er mer egnet for boliger, mens andre egner seg bedre for næringsutvikling, mens andre områder vil bli unike møteplasser.  For eksempel ser Hav Eiendom for seg å bygge tusen meter med ny og vestvendt havnepromenade, til glede for hele byens befolkning.

– Dette er noe av det vi vil at arkitekter over hele landet skal hjelpe oss med; å se hvilke muligheter vi har til å møte behovene som finnes i Oslo, og samtidig innfri våre egne mål når det gjelder bærekraft og sosial inkludering, sier Kalland.

En del av byen å være stolt av

Men arkitektstanden er ikke de eneste som får si meningen sin om hva den nye bydelen skal være. I planleggingsarbeidet har Hav Eiendom allerede gjennomført en omfattende medvirkningsprosess. Her har ulike mennesker, organisasjoner og andre interessenter fått si sin mening om hva de savner i Fjordbyen, og hvordan de håper at Grønlikaia vil bli når området en dag ferdigstilles.

I dette arbeidet har Hav Eiendom lagt stor vekt på meningene til barn og unge fra nærområdet til dagens containerhavn.

– Med disse anbefalingene har vi et tydelig bilde av hva vi kan gjøre. I bydel Gamle Oslo for eksempel, ønsker flere tilgang til sjøen med fokus på gratis tilbud. For dem som bor der, vil Grønlikaia utgjøre en skikkelig forskjell, sier Kalland.

Den nye delbydelen Grønlikaia vil gi hovedstaden 3000 nye arbeidsplasser og boliger for rundt 3000 mennesker når den er ferdigutviklet, i tillegg til en unik sentrumsnær beliggenhet og enkel tilgang til fjorden. Med innsikt fra medvirkningen og innspill fra landets arkitektkontorer gjennom parallelloppdraget, vil Hav Eiendom ha det beste mulige utgangspunktet til å utvikle en delbydel som hele Norge kan være stolt av.

TILBAKE TIL BYEN: Der det i dag er containerhavn, skal det om noen år komme 3000 arbeidsplasser, 1500 boliger og et omfattende tilbud til hele Oslos befolkning. Foto: Jon Ivar Søhus

Skal snu alle steiner

Etter søknadsfristen 11. mars, starter arbeidet med å evaluere søknadene og velge ut de beste teamene. Selve parallelloppdraget starter sent i april og vil vare til midten av september. Etter innleveringen starter det omfattende, men spennende, arbeidet med å gå gjennom og evaluere alle forslagene. Dette vil ta tid, og den brede innhentingen av innspill vil også koste mer enn et mer konvensjonelt parallelloppdrag.

Likevel er det ingen tvil om at de ekstra rundene vil gi merverdi.

– Når vi først får privilegiet det er å utvikle et så stort område i Oslo, skulle det bare mangle at vi legger ned en stor innsats. Et område som dette fortjener virkelig at man snur alle steiner for å sikre at det blir så bra som mulig, sier Kalland ivrig.

Nå gleder Kalland seg til å få innspill fra arkitektkontorer landet rundt, og han ser fram til å starte utviklingsarbeidet for den nye og grønne delbydelen, til glede for byens innbyggere.

– Det blir spennende å se hvilke arkitekt- og landskapsarkitektkontorer som har lyst til å være med på utviklingen av Grønlikaia. Vi har lyst på en god spredning, slik at det ikke bare blir de store, tunge kontorene som blir plukket ut, sier Kalland.

Lyst til å bidra? Her kan du lese parallelloppdraget i sin helhet.

–––––––––––––––

FAKTABOKS

Grønlikaia

Planlagt bruksareal: 208 000 kvadratmeter

Antall boliger: 1500

Arbeidsplasser: 3–4000

Komplett planforslag sendes: 2023

Kultur/idrett: 8000 kvadratmeter bruttoareal

Byggestart: 2024–2025

–––––––––––––––