Bærekraftig byutvikling på Grønlikaia med smultringøkonomi

Når Hav Eiendom skal realisere utbyggingen av Grønlikaia, er det med Kate Raworths banebrytende smultringøkonomi som utgangspunkt.

Grønlikaia er det siste store området som gjenstår å utvikle i Bjørvika. Her får Oslo enda en kilometer promenade langs sjøen og store friområder, til glede for alle. Bebyggelsen vil bestå av næringsbygg og store boligkvartaler som er tydelig preget av de grønne og sjønære omgivelsene.

Flere tjenester med færre ressurser

Da Raworth nylig gjestet Oslo på et digitalt seminar i regi Oslo Metropolitan Area, Construction City Oslo, C40 Oslo, Klimaetaten i Oslo kommune og Futurebuilt, var bærekraftsjef Marie Indrelid Winsvold fra Hav Eiendom blant innlederne.

– Byen kan med fordel vokse, men det må være den «riktige» formen for vekst – en vekst som gagner hele byens befolkning. Menneskers behov for boliger, arbeid, varer og tjenester må møtes med en sirkulær økonomisk tankegang ved å tilby flere tjenester med færre ressurser, sier bærekraftsjef i Hav Eiendom, Marie Indrelid Winswold.

Byutvikling innenfor jordens tålevene

Kate Raworths teori om «doughnut economics» ble lansert i 2012, og tar utgangspunkt i at vi må møte menneskers behov innenfor jordens tåleevne. Den innerste sirkelen i smultringen illustrerer menneskers sosiale fundament, mens den ytre illustrerer jordens tåleevne. Det er i selve smultringen vi ønsker å være – det trygge og rettferdige rommet for planeten og menneskene som bor her.

– Vi som byplanleggere, byggherrer og eiendomseiere har en enorm innvirkning i veien mot målet om å sikre en felles fremtid. Smultringmodellen gir oss et rammeverk, verktøy og begrepsapparat for å diskutere sammensatte problemstillinger fortsetter hun.

Ser til Oslo

Flere land, byer og tettsteder bruker nå smultringøkonomi i planlegging og videreutvikling av byer og nabolag. Hos oss har prosjektet fått navnet DEIG – Doughnut Economics In Grønlikaia.

– Hvis vi får til det vi ønsker, skal utviklingen på Grønlikaia bidra til trivsel og velvære for Oslos befolkning, uten å forringe forholdene for mennesker andre steder i verden eller at det går utover klodens tåleevne, sier Winswold.

I Hav Eiendom er vi stolte av at Smultringprosjektet har fått støtte fra Enova. Grønn Byggallianse og FutureBuilt er med som samarbeidspartnere.

Les mer om utviklingen av Grønlikaia her