Rapporten «Doughnut economics in Grønlikaia» (DEiG) er nå lansert

Hav Eiendom planlegger å utvikle en ny fjordbydel i Grønlikaia, som er det siste store transformasjonsområdet i Bjørvika. Her planlegger vi for 3–4 000 arbeidsplasser, minst 1 500 leiligheter og tusen meter gratis havnepromenade til glede for hele byens befolkning.

Last ned vedlegg til DEiG-rapporten.

I jakten på de beste løsningene for sosial og økologisk bærekraft har vi som første eiendomsutvikler utarbeidet en metodikk for sosial og økologisk bærekraft med utgangspunkt i Kate Raworth’s Doughnut economics (Smultringøkonomi).

Rapporten «Doughnut economics in Grønlikaia» (DEIG) ble lagt frem 28.oktober 2022 og er den første av sitt slag i Norge og internasjonalt.  Vi håper arbeidet kan inspirere eiendomsaktører, næringsliv og andre.

Derfor velger vi å dele hele metoden, alle funn og forslag til hvordan man kan jobbe videre med bærekraftig byutvikling – slik at fremtidens byer tar hensyn til menneskenes behov, men uten at det går på bekostning av naturens tåleevne.

 

Last ned hovedrapporten her.

God fornøyelse!