Det viktige samfunns­oppdraget

Det viktige samfunnsoppdraget

Vi må også å sørge for at virksomheten går med et overskudd, stort nok til at Oslo Havn kan videreutvikles og moderniseres, forklarer Kjell Kalland.

Hav Eiendom ble stiftet i 2003 for å utvikle Oslo Havns eiendommer i Bjørvika, som frem til da hadde vært benyttet til havnevirksomhet. Nå skulle Oslos befolking få tilbake sjøfronten og tilgang til en ren fjord. For å få det til, måtte Oslo Havn flytte havnevirksomheten bort fra Bjørvika.

 

Viktig for at Oslo kommune skal nå klimamålene

Allerede i dag vil transport av gods med skip istedenfor med lastebil, mer enn halvere klimagassutslippene. Økt sjøtransport på bekostning av lastebiltransport er derfor et klimapolitisk mål.

Frem til 2030 skal Oslo Havn øke passasjertallene med 40 prosent og mengden med gods som fraktes sjøveien skal økes med 50 prosent. I tillegg skal utslippene knyttet til havnevirksomhet og ferdsel på fjorden være tilnærmet utslippsfri. Dette er viktige bidrag for at Oslo kommune skal nå sitt ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. For at kommunen som helhet skal lykkes, kreves det nye og moderne havner som kan håndtere både kraftig vekst og klimanøytral drift. Dette koster mye penger.

– Dette er villet politikk og målsettinger som de aller fleste stiller seg bak. Men for at Oslos skattebetalere skal slippe denne regningen, finansieres havneutviklingen med inntekter fra transportørene i havnen og vår virksomhet i Hav Eiendom. Hele overskuddet vårt går uavkortet til Oslo Havn, og siden 2003 har vi gitt Oslo Havn mer enn 900 millioner kroner i utbytte, forklarer Kjell Kalland.

– Så mens Oslo Havns oppgave er å utvikle moderne og klimaeffektiv havnevirksomhet, er vår oppgave å omforme de gamle havneområdene til en vakker og bærekraftig fjordby som tilrettelegger for gode liv for menneskene, naturen på land og i vann, samt for virksomhetene og for besøkende. Fjordbyen skal være god og spennende å leve i, sier Kjell Kalland.

 

"Fjordbyen skal være god og spennende å leve i"
– Kjell Kalland, Hav Eiendom
Hva leter du etter?

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev