Disse skal forme Grønlikaia

Hav Eiendom fikk 118 bidrag fra arkitektmiljøer som vil være med på utviklingen av Grønlikaia. Nå får 16 nøye utvalgte arkitekt-team være med videre på reisen.

11. februar 2022 inviterte Hav Eiendom, i samarbeid med Oslo Havn, til prekvalifisering for parallelloppdraget for utviklingen av hele Grønlikaia.

Vanligvis henvender en utbygger seg direkte til noen få utvalgte arkitektkontorer. I arbeidet med Grønlikaia derimot, valgte Hav Eiendom å gjøre det mulig for alle arkitekt- og landskapsarkitektkontorer å søke om å være med. Fristen for prekvalifiseringen gikk ut fredag 11. mars. Siden da har Hav Eiendom mottatt hele 118 unike søknader. Selskapet har nå vurdert alle søknadene og bestemt hvem som får være med videre i arbeidet med Grønlikaias fem delområder.

– Responsen på prekvalifiseringen viste at den brede tilnærmingen var svært vellykket. Vi fikk inn forslag fra små og store arkitektkontorer og byutviklingsmiljøer, over hele landet. Også internasjonale fagmiljøer meldte sin interesse, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.

– Nå er vi glade for å kunne presentere teamene som får være med oss videre. Nivået er skyhøyt, sier Kalland fornøyd.

Et bredt og kompetent utvalg

I vurderingen av de 118 innsendte forslagene har det blitt lagt vekt på kompetanse, referanser og oppgaveforståelse. En viktig del av sistnevnte er hvordan arkitektene jobber med sosial og økologisk bærekraft, som i utviklingen av Grønlikaia vektlegges svært tungt av Hav Eiendom.

I kvalifiseringen har Hav Eiendom lagt vekt på at teamene som velges skal utfylle hverandre godt, både når det gjelder profil og kompetanse. Man har også jobbet for å få en viss variasjon i kontorenes størrelse og fartstid.

Resultatet er en team-sammensetning som spenner fra store, etablerte kontorer til nyere og mindre etablerte miljøer; fra samarbeid mellom størrelser som danske Henning Larsen og det mindre, norske kontoret CODE Arkitektur, til spennende team bygget rundt yngre kontorer som Transborder og de Tromsø-baserte landskapsarkitektene Lo:Le.

Hav Eiendom-direktør Kalland forklarer at bærekraft er høyt på agendaen hos alle aktørene som nå er videre fra prekvalifiseringen.

– Ikke overraskende er arkitektene engasjerte og samfunnsbevisste folk, opptatt av sosial og økologisk bærekraft. Søknadstekstene viser at de er opptatt av at Grønlikaia skal by på mer mangfold, være mer tilgjengelig og inkluderende, og at fjordbyutviklingen fremover skal ta enda mer hensyn til natur og klima, sier Kalland.

FORNØYD: Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, gleder seg til å se forslagene til teamene som nå starter på parallelloppdraget for Grønlikaia. Foto: Jacqueline Dubois, Semway AS.

——————

FAKTABOKS I

Grønlikaias delområder og teamene som skal jobbe med dem:

Verket: Ligger lengst nord på Grønlikaia. Siden dette er nærmest kollektivknutepunktene i Bjørvika, er det naturlig tilrettelegge for næring og kontorbygg her.

Team Henning Larsen, team A-Lab, team Ghillardi Hellsten, team Nordic/Kristin Jarmund. 

Lohavn: Ligger litt lenger bort fra bykjernen. Dette området vil domineres av boliger og tilbud tilknyttet nye deler av Havnepromenaden.

Team Dyrvik, team Adept, team Hille Melbye.

Grønlikilen: Et naturlig sentrum for den nye bydelen. Her vil det finnes masse publikumsrettede tilbud for fastboende og besøkende, og det vil også tilrettelegges for persontrafikk med båt.

Team Helen & Hard, team Haptic, team LPO.

Munkehagen: Et delområde med et variert botilbud og et bredt utvalg av offentlige byrom, til glede for store og små.

Team Vandkunsten, team Transborder og team MER arkitektur.

«Buffersonen» og Kongshavn nord: Buffersonen skal fungere som en buffer mellom byen og havnevirksomheten i Sydhavna. Her kommer et helt nytt friområde, og det vil bli lagt stor vekt på naturrestaurering.  Kongshavn nord planlegges blant annet som beredskapshavn for nødetatene. Oslo Havn eier og legger premissene for akkurat dette området.

Team Aart, Team Asplan Viak og team Norconsult. 

——————

BREDDE: Det danske kontoret Henning Larssen er blant de mest erfarne kontorene som er med videre. Arkitekter herfra har blant annet tegnet det nye veterinærbygget ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Foto: Henninglarsen.com

Bærekraftige, inkluderende og smarte løsninger for Grønlikaia

Nå får alle teamene tid og midler til å utvikle bærekraftige, inkluderende og smarte løsninger for utviklingen av Grønlikaia. Så langt i prosessen har Hav Eiendom vektlagt åpenhet og brukerinvolvering i hele prosessen. Med parallelloppdraget videreføres denne tilnærmingen.

– Vi tror åpenhet og deling gir bedre resultater, både kommersielt, sosialt og økologisk, sier Kalland.

Selv om det fortsatt er lenge til byggestart i Grønlikaia, mener Hav Eiendom-direktøren at den brede utlysningen allerede har gitt resultater. Blant de 118 innsendte forslagene i prekvalifiseringen var det mange aktører Hav Eiendom selv ikke hadde på radaren.

– Fordi vi har en åpen prosess, så har disse miljøene funnet oss. Flere av teamene som nå blir med videre består av fagfolk og -miljøer som vi ikke ville funnet selv, sier Kalland.

– Nå gleder vi oss til fortsettelsen og ikke minst til å kunne dele forslagene med byens befolkning allerede til høsten.

NYE IMPULSER: Mange av de nyere kontorene i parallelloppdraget er allerede i gang med spennende prosjekter i Oslo. Transborder Studio har blant annet tegnet dette nybygget for Stiftelsen Oslo Hospital i Gamlebyen. Foto: transborderstudio.com.

——————

FAKTABOKS 2

Grønlikaia

Parallelloppdrag: En prosess der en utvikler ber flere bidragsytere om å se på utviklingsmulighetene i et område, slik at man sikrer seg mange gode innspill til selve utbyggingen.

En egen evalueringskomite med interne og eksterne medlemmer vil vurdere alle forslagene.

Planlagt bruksareal: 208 000 kvadratmeter

Antall boliger: 1500

Arbeidsplasser: 3–4000

Komplett planforslag sendes: 2023

Kultur/idrett: 8000 kvadratmeter bruttoareal

Byggestart: 2024–2025

Les hele utlysningen for parallelloppdraget for Grønlikaia her.

——————