Endelig klart for Fiskebrygga

Plan- og bygningsetaten (PBE) har nå åpnet for realisering av Fiskebrygga, et forretningsbygg med publikumsrettede førsteetasjer og en ny, åpen plass mot Havnelageret. – Det haster å gjøre denne delen av Kvadraturen mer menneskevennlig og bedre å ferdes i, sier administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland.

I juni ble det kjent at Plan- og bygningsetaten gir tommel opp for Hav Eiendoms planforslag fra 2020, og dropper sitt eget alternative forslag om boliger. PBE konkluderer nå med at tomten er bedre egnet for et forretningsbygg med publikumsfunksjoner på bakkeplan. Planforslaget skal dermed oversendes byrådsavdelingen og deretter behandles av byutviklingsutvalget.

– Nå håper vi på en rask politisk avklaring og at Fiskebrygga kan realiseres. Dette er utvilsomt etterlengtet for mange og vi gleder oss til å komme videre i arbeidet, sier en fornøyd administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland.

– Viktig byreparasjon

Tomten ligger i Bjørvika vest, mellom Kvadraturen og Havnelageret. Dersom politikerne godkjenner planforslaget, kommer det kontorer, bevertning, forretninger og andre allmennyttige formål her.

– Dette blir viktig byreparasjon, understreker Charlie Marsden fra A-Lab arkitekter. I dag er det vanskelig å orientere seg her. Der det nå er en støyfylt parkeringsplass, får vi et bygg som skjermer mot nedkjørselen til Operatunnelen og skaper nye forbindelser i området, med aktivitet på bakkeplan, forklarer arkitekten.

– Hittil har fokus i utviklingen av Bjørvika vært på østsiden, med Operaen og Deichmann, sier Marsden. Fiskebrygga-tomten fremstår i dag som et veldig synlig hull, sett fra Oslo S og resten av Bjørvika. Her mangler det en siste brikke som kan samle Bjørvika til ett stort og sammenhengende byrom. Vi ser det dessuten som et byutviklingsansvar å løfte Skippergata og gjøre den mer attraktiv.

Binder sammen gammelt og nytt

Navnet Fiskebrygga stammer fra 1830-tallet, da eiendommen ble kjøpt for å brukes til fiskebrygge. Det ble opprinnelig oppført en fiskehall her, etter tegninger av arkitekt C. H. Grosch. I utviklingen av det nye prosjektet er det gjort analyser og lagt vekt på tilpasning til Kvadraturens høyder, proporsjoner og bygningsvolumer. Det nye bygget er ment å bygge bro mellom fra den historiske arkitekturen i Kvadraturen til Oslos nye, moderne sentrum.

Vil fremheve Havnelageret

Arkitekt Charlie Marsden forteller at de ønsker å fremheve Havnelageret som landemerke og legge til rette for mulig fremtidig aktivitet i førsteetasjene på begge sider av den nye plassen. Dette forsterker de med å lage en passasje gjennom Fiskebrygga, mellom Skippergata og den nye plassen. Også i denne passasjen blir det bevertning og forretninger i to etasjer. – Formålet er å skape et miljø som fylles av mennesker, fordi det også oppleves som trygt.

Etterspurt blant unge

Kjell Kalland forteller at Hav Eiendom, de siste årene har fått flere henvendelser fra store kompetansebedrifter som er interessert i å etablere seg her. – Unge mennesker med høy kompetanse bor ofte i utkanten av byen på grunn av boligprisene, men ønsker å jobbe sentralt. Derfor er arbeidsgiverne deres ofte på jakt etter lokaler som ligger nær kollektivtilbudet rundt Oslo S, sier Kalland.

Marsden legger til at mange av dagens kunnskapsmedarbeidere ønsker å jobbe et sted som er tett koblet på bylivet, med en beliggenhet som er egnet for spontane møter og utveksling. – Derfor må vi legge mye omtanke i sammenheng mellom bygulvet ute og inne, slik at vi skaper en destinasjon som inviterer folk inn. Utgangspunktet på Fiskebrygga er egentlig perfekt, fordi man her kan knytte sammen de spennende kompetansemiljøene som finnes både i Bjørvika og Kvadraturen, avslutter han.

Kvadraturen snart 400 år

I 2024 feirer Kvadraturen 400 år. – Tenk om vi kunne få bygget ferdig til det, sier Kalland. Da ville Bjørvika fremstått som mer komplett. Til jubileet bør være en prioritet på få på plass de prosjektene som realiserer av visjonen om Fjordbyen, som binder sammen havnen med byen bak, konkluderer han.