Fiskebrygga tar et stort steg mot byggestart

Plan- og bygningsetaten stiller seg bak Hav Eiendoms planforslag for Fiskebrygga. Nå sendes planene til byrådet i Oslo for politisk behandling.

– Det er positivt at Plan- og bygningsetaten og Hav Eiendom nå har blitt enige om et planforslag for Fiskebrygga, sier Liz-Heidi Leonhardsen, utviklingsdirektør i Hav Eiendom.

Denne uken ble planforslaget for utviklingen av Fiskebrygga sendt til byrådet i Oslo. Tomten, også kjent som felt A4, ligger attraktivt til på Bjørvikas vestside like ved Havnelageret. Området brukes i dag til parkering og som oppstillingsplass for busser.

For Hav Eiendom er utviklingen av Fiskebrygga først og fremst viktig byreparasjon. Målet er å tilgjengeliggjøre dette stengte og litt lurvete området til glede for både Oslo-boere og besøkende.

– I dag er dette en stor parkeringsplass, midt i indrefileten av Oslo. Ved å tilrettelegge for spennende næringsvirksomhet, nye arbeidsplasser og et spennende kulturtilbud, skal vi sørge for at dette området snart kommer alle byens innbyggere til gode, sier Liz-Heidi Leonhardsen.

På A4-tomten har Hav Eiendom siden 2013 ønsket å bygge et kontorbygg på 6-8 etasjer med butikker, restauranter og andre publikumsrettede tilbud på bakkeplan.

Plan- og bygningsetaten (PBE) ville i utgangspunktet at det skulle bygges boliger på tomten, men kom senere frem til at A4 er mer egnet til næring og publikumstilbud. Derfor stiller de seg nå bak forslaget til Hav Eiendom.

Sammen er de nå ett steg nærmere å kunne gi den sentrale tomten tilbake Oslos innbyggere.

– Nå er det opp til politikerne å ta en beslutning, sier Leonhardsen optimistisk.

FORNØYD: Utviklingsdirektør Liz-Heidi Leonhardsen i Hav Eiendom håper at det attraktive området ved Bjørvikas vestside snart kan gis tilbake til byen.

Tilbake til byen

Navnet Fiskebrygga stammer fra 1830-tallet, da eiendommen ble kjøpt for å brukes til fiskebrygge. Planarbeidet for tomten har foregått siden 2013.

Målet med utviklingsprosjektet er å danne en bro mellom den historiske arkitekturen i Kvadraturen og Oslos nye, moderne sentrum. Det som i dag er et grått tomrom, skal fylles med aktivitet.

Med en så omfangsrik tomt ligger forholdene til rette for store og publikumsvennlige lokaler på bakkeplan. Målet er at Fiskebrygga skal være i bruk hele døgnet, ikke bare i arbeidstiden. Én måte å oppnå dette på, er å tenke litt annerledes rundt det klassiske kantinekonseptet.

– I stedet for å drive kantine mellom 11 og 13, så ser vi for oss å ha tilbud som er åpne for resten av byen, hele dagen. Det er også god ressursbruk, sier Leonhardsen.

Utviklingsdirektøren forteller at det i tillegg til servering vil satses tungt på sosiale møteplasser.

– Vi skal rett og slett lage et nytt område som er spennende, trygt og relevant for Oslos innbyggere, fortsetter hun.

I planforslaget som nå er sendt til byrådet i Oslo, stiller PBE seg helhjertet bak Hav Eiendoms tilnærming til byutvikling på felt A4.

«Planforslagets bebyggelse underordner seg Havnelageret, og legger til rette for et felles byrom mot Festningsallmenningen av høy kvalitet som er godt skjermet fra tunnelmunningen i nordre del av planområdet. Mangfold av forretninger, kultur og bevertning i første etasje vil bidra til byliv», heter det i anbefalingen fra PBE.

Utviklingsdirektør Leonhardsen gleder seg til å komme i gang. Nå håper hun at planene for utviklingen snart blir godkjent og realisert.

– I Hav Eiendom er vi positive til veien fremover. Og siden det er snakk om et kontorbygg med plass til opptil 1500 arbeidsplasser, rett ved Norges største kollektivknutepunkt, så håper vi at saken får en rask behandling, sier Leonhardsen.

 

Fantastisk beliggenhet

I A-lab, arkitektkontoret bak kontorbygget som er planlagt oppført på Fiskebrygga, er de veldig fornøyde med at PBE nå stiller seg bak forslaget til Hav Eiendom.

– Endelig kommer denne store og viktige tomten i spill. Fiskebrygga har én fot i Oslos nye havneområder og én fot i Kvadraturen, så beliggenheten er helt sinnssyk, sier Geir Haaversen, arkitekt og daglig leder i arkitektkontoret A-lab.

Haaversen, som også har jobbet med utviklingen av Barcode-området i Bjørvika, synes det er spennende at planene nå er sendt til politisk behandling. For han er området i dag en «manglende brikke» i den nye fjordbyen – et tomt, stort areal med masse potensial. Nå kan dette potensialet endelig være i ferd med å bli realisert. Med utviklingen av nabotomten A5, med beliggenhet på sjøsiden av Oslo Børs, vil Oslo snart få et sammenhengende belte av næringsbygg og kulturtilbud – fra Bispevika til Vippa.

– Det er selvfølgelig gøy at planforslaget blir besluttet og saken kommer videre. Vi gleder oss til å komme i gang, sier Haaversen.

–Fiskebrygga vil være et stort løft for området.

OMRÅDELØFT: Geir Haaversen fra arkitektkontoret A-lab tror Fiskebrygga blir et stort løft for området. (Foto: A-lab)