Fra motorvei til allmenning. Ett steg nærmere park og publikumstilbud i Bjørvika vest

Denne uken sendte Hav Eiendom inn forslaget for utvikling av A5, tomten foran børsparken, til Plan- og bygningsetaten. Nå starter planleggingsarbeidet som skal gi nytt liv til vestsiden av Bjørvika.

Hav Eiendom og Grape Architects har sammen med Studio Oslo Landskapsarkitekter og Byantropologene jobbet for å finne løsninger for utvikling av A5-tomten siden våren 2021. Tomten, som ligger rett ved børsparken på Bjørvikas vestside, er i dag en oppstillingsplass for busser. Nå har Hav Eiendom utarbeidet forslag som virkelig kan gi området tilbake til byen. Der det i dag bare er asfalt, kommer det snart kontorer, park og restauranter.

Nå sender Hav Eiendom planinitiativ til Plan- og bygningsetaten i Oslo.

– Med innsendingen starter den formelle diskusjonen med kommunen om hvordan vi skal utvikle denne tomten til det beste for hele byen, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.

MANGLENDE BRIKKE: A5-tomten har mye plass og et stort potensial. Snart skal området bygges ut med park, kontorer og publikumsrettede tilbud. Foto: Jon Ivar Søhus

En ny park midt i Oslo

I prosessen skal Hav Eiendom, Plan- og bygningsetaten og andre berørte parter i felleskap finne den beste løsningen for området. I første omgang fungerer planinitiativet som underlag for av oppstartsmøte og senere detaljreguleringsplan. Etter en slik prosess vil et forslag for utvikling av tomten behandles i Oslo bystyre. Derfra er veien kort til utviklingen av et nytt og spennende byrom, midt i hovedstaden.

A5 har vært regulert for utvikling siden 2003. Den opprinnelige områdereguleringen la opp til utvikling av to næringsbygg på hver sin side av tomten, med parkområder i midten.

I planinitiativet som sendes til Plan- og bygningsetaten, foreslår Hav Eiendom en løsning der all bebyggelse samles på den del som er nærmest Havnelageret og nær tomten som snart skal huse kontor- og næringsbygget Fiskebrygga. Dermed frigis en stor del av tomten som er mot Operaallmenningen og Tollboden til utvikling av en helt ny park. Hav Eiendom mener at dette kan bli Bjørvikas åttende allmenning.

– Jeg vil gjerne understreke at Hav Eiendom er åpne for begge forslag. I dialog med Plan- og bygningsetaten og naboene til tomta håper vi å få belyst fordelene ved begge plasseringer, slik at vi sammen kan finne den beste løsningen for byen vår, sier Kalland.

FORVANDLING: A5 er i dag en oppstillingsplass for busser. Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, gleder seg til å utvikle prosjektet som vil gi arbeidsplasser, park og funksjoner som skaper aktivitet til Bjørvika sin vestside. Foto: Hav Eiendom

Miljøvennlige arbeidsplasser sentralt i Oslo

Da politikerne la en plan for området for rundt tjue år siden, ble det lagt stor vekt på viktigheten av å tilrettelegge for arbeidsplasser i nærheten av Norges største kollektivknutepunkt – Oslo sentralstasjon. Dette hensynet ivaretas i forslaget som nå sendes til Plan- og bygningsetaten.

– Får man 1200 arbeidsplasser på A5, spares mange bilreiser hver dag. Det er mer miljøvennlig og en klar fordel for hele byen, sier Kalland.

For å sikre at området blir en attraksjon både morgen og kveld, legger planforslaget opp til en kombinasjon av park og næringsbygg med aktive førsteetasjer. Her blir det servering, kulturtilbud og andre publikumsrettede tiltak, til glede for besøkende, men også de som skal ha kontorer her. Med en kombinasjon av park og næring skal området få et stort løft.

– Målet er å gi området tilbake til Oslo, og for å klare det må vi skape litt liv og røre. Området i dag er preget av trafikk og lukkede fasader, men vi har troen på at disse planene vil gjøre området til et sted det virkelig svinger av, sier Kalland.

Hav Eiendom samarbeider for å finne gode løsninger

Det nye utviklingsforslaget for A5-tomten skal videreføre Fjordbyens satsing på allmenninger; åpne, bilfrie plasser som sørger for at Oslos innbyggere får enkel tilgang på fjorden, samtidig som det legges til rette for flere forskjellige aktiviter, for eksempel ved å anlegge skøytebaner og lekeplasser for barn. Når A5 er ferdig utviklet, vil parken her utgjøre en direkte kobling mellom området rundt Oslo Børs, Operaallmenningen og Kvadraturen.

For å sikre en best mulig utvikling av området vil Hav Eiendom å samarbeide med byens befolkning og i første omgang kartlegge behovet for ulike tilbud. Dette skal sørge for at innholdet i parken og tilbudene i byggenes førsteetasjer skaper verdi for nabolaget og brukerne av området. Kjell Kalland er glad for at innsendingen av planinitiativet nå sender prosjektet et skritt nærmere realisering.

– Nå ser vi frem til et konstruktivt og godt samarbeid med Plan- og bygningsetaten og andre berørte parter, sier Kalland.

– Med gode møteplasser ute og inne, åpne fasader og sentrale, moderne arbeidsplasser, vil Bjørvikas vestside snart bli et like spennende område som resten av Fjordbyen, sier Kalland.

——————

Faktaboks: Felt A5 – Sadelmakerhullet

Tomt foran Børsparken, eid av Hav Eiendom.

Tomten ble regulert for næringsbygg og park i 2003. Reguleringsplanen legger opp til bebyggelse på opptil 10 500 kvadratmeter.

Sammen med utviklingen av Fiskebrygga er prosjektet en del av arbeidet for å revitalisere Bjørvikas vestside.

Tomten brukes i dag som oppstillingsplass for busser.

——————