Grønlikilen

I brytningen mellom by og fjord

Grønlikilen ligger der fjordlandskapet åpner seg opp, samtidig som du ser byen bak. Delområdet er tenkt i hovedsak som boligbebyggelse plassert som en hestesko med et stort offentlig rom i midten formet som en øy, muligens flytende som badeplattformen på Sørenga sjøbad. Spesielt første rekke mot «øya» ser vi for oss at kan ha en utforming og skala som bidrar til opplevelsen av et intimt og særpreget område. Delområdet vil både bli en velegnet møteplass for nabolaget og et viktig “pusterom” langs Havnepromenaden. I første etasjene ser vi for oss restauranter, kafeer, gallerier og verksteder.

Øyen er tenkt med vekstsoner både over og under vann. At øya er tenkt som en flytende konstruksjon gjør det mulig å komme helt ned til vannflaten.

Hva leter du etter?

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev