Hav Eiendom finansierer Oslos klimavennlige nye havn

Hav Eiendom fortsetter å levere solide resultater til sin eier, Oslo Havn. Utbyttet på 125 millioner kroner for 2021, skal brukes til å utvikle verdens mest miljøvennlige, bynære havneanlegg.

– I Hav Eiendom fortsetter vi å leverer på samfunnsoppdraget hvor vi både forme fremtidens fjordby for alle og skaper verdier for Oslo Havn og fremtidens mijøvennlige transportsystem.

Det sier en fornøyd Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.

– Vi er stolte over at vi også i år leverer et solid utbytte til Oslo Havn, og dermed bidrar til utviklingen av det som skal bli verdens mest miljøvennlige, bynære godshavn, fortsetter han.

Har skapt store verdier

Utbyttet ble vedtatt på Hav Eiendoms generalforsamling mandag 2.mai. Hav Eiendom er heleid av Oslo Havn KF, som igjen er eid av Oslo kommune. Helt siden opprettelsen av Hav Eiendom i 2003, har målet vært å bruke overskuddet fra utviklingen av Oslo Havns eiendommer i Bjørvika, til å finansiere en ny, moderne og klimavennlig godshavn på Sydhavna, rett utenfor Oslo sentrum.

Siden etableringen har Hav Eiendom levert et utbytte på totalt 1,4 milliarder kroner til Oslo Havn. Av denne summen har 500 millioner blitt utbetalt bare de siste fem årene.

– Denne verdireisen viser at det var riktig av byens politikere å ikke bare selge eiendommene i Bjørvika, men heller utvikle dem selv, gjennom Hav Eiendom. Slik har vi fått en levende og inkluderende fjordby, samtidig som vi har skapt store verdier, som nå kan brukes til å utvikle en toppmoderne og klimavennlig godshavn, sier Kalland.

Mer effektiv havn – mer miljøvennlig transport

Sjøveien er miljøveien. Ved å modernisere havnen, vil sjøveien kunne erstatte noe av tungtrafikk på veiene, og dermed redusere klimautslipp.

– Å frakte varer med skip er mer klimaeffektivt enn transport med trailere. Utbygging og modernisering av Sydhavna gjør oss i stand til å håndtere flere containere og annet gods som kommer sjøveien, noe som igjen sørger for store utslippskutt i transportsektoren, sier Ingvar M. Mathisen, havnedirektør i Oslo.

Mathisen forklarer at mulighetene for effektivisering av godshavnen er mange. Den moderne containerterminalen i Sydhavnakostet opprinnelig 2,1 milliarder, og de siste årene har Oslo Havn gått til innkjøp av bl.a. nye «stablekraner» og opparbeidelse av nye arealer for ytterligere 250 milioner. Dette gjør det mulig å lagre store mengder gods på mindre plass enn man trengte før. Dette er nødvendig for å håndtere den sterke veksten av containertrafikk.

«Verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn»

I årene som kommer, skal Oslo Havn rigge seg for å kunne ta imot 50 prosent mer gods og varer og kutte 85% av klimagassutslippene. Alt dette på kun 50% av det historiske havnearealet etter at de siste av de planlagte havnearealene i sentrum som skal byutvikles er fraflyttet av Oslo Havn. Målet er å gi store arealer tilbake til byen, samtidig som man kutter utslipp, og leverer god flyt av gods og varer til Oslo, østlandet og til dels resten av Norge. Havnens visjon er «Oslo Havn, verdens mest effektive og miljøvennlige og bynærehavn.

– For å få til dette må vi være verdensledende på teknologi og logistikk, og det krever investeringer. Utbyttet fra Hav Eiendom er en svært viktig brikke i finansieringen av fremtidens grønne superhavn, sier Mathisen.

VIKTIG BRIKKE: Havnedirektør Ingvar M. Mathisen setter stor pris på utbyttet fra Hav Eiendom. Foto: Oslo Havn/Hans Kristian Riise

Mer utbytte fra Grønlikaia og Filipstad

Kjell Kalland forteller at Hav Eiendom er langt fra ferdige med å gi tilbake.

– 1,4 milliarder er en god start, men i Hav Eiendom er vi langt fra ferdige og de virkelig store utbyttene ligger fortsatt fremfor oss. Utbyggingen av store områder som Filipstad, og Grønlikaia, vil sette oss i stand til å utbetale solide utbytter til Oslo Havn i mange år fremover, sier Kalland.

For å effektivisere godshavnen på Sydhavna, må det blant annet investeres i kraner, toglinjer og øvrig infrastruktur. I årene som kommer vil store utbytter fra Hav Eiendom gjøre Oslo Havn i stand til å gjøre investeringene som trengs.

Kalland forklarer at han som direktør i Hav Eiendom er svært stolt over å jobbe for sosialt bærekraftig byutvikling og utslippskutt, samtidig som selskapet også leverer gode økonomiske resultater.

– I Hav Eiendom gleder vi oss til å jobbe videre med utvikling av Filipstad og Grønlikaia, prosjekter som blir viktige for Oslo. Med utbyttet fra disse prosjektene, er jeg trygg på at Oslo Havn får mulighet til å finansiert et av verdens mest moderne og effektive havneanlegg, slik at fremtidens transport av varer kan foregå med lavest mulig utslipp, avslutter Kalland.

STOLT: Hav Eiendom-direktør Kjell Kalland er stolt over utbyttet på 125 millioner som nå utbetales til morselskapet Oslo Havn KF. Pengene skal finansiere utviklingen av Oslos nye godshavn. Foto: Nicolas Tourrenc

Fakta om Hav Eiendom

  • Aksjeselskap eid av Oslo Havn KF, opprettet i 2003 for å utvikle eiendommer i fjordbyen.
  • Selskapet ledes av administrerende direktør Kjell Kalland.
  • Hav Eiendom har siden opprettelsen levert et utbytte på over 1,4 milliarder til Oslo Havn KF. Utbyttet er avgjørende for å finansiere ny og miljøvennlig godshavn i Oslo.
  • Hav Eiendom skal i årene som kommer utvikle eiendomsprosjekter på Filipstad, Fiskebrygga, Sadelmakerhullet og Grønlikaia – sistnevnte vil alene bestå av 208 000 kvadratmeter med  ca. 1500 boliger og rom for  4000 arbeidsplasser og 1000 meter havnepromenade tilgjengelig for alle.