Hav Eiendom skal utvikle Filipstad

Styret i Oslo Havn har besluttet at datterselskapet Hav Eiendom får ansvaret for å utvikle industriområdet på Filipstad til en ny bydel. Snart begynner arbeidet med å utvikle boliger, næringsbygg og møteplasser for hele byen.

– Vi har vært gjennom en grundig prosess, og har besluttet å utvikle de fantastiske tomtene på Filipstad gjennom vårt heleid datterselskap Hav Eiendom. En slik organisering gir Oslo kommune og Oslo Havn styring og kontroll over den viktige byutviklingen som kommer, og handlingsrom til å hente ut utbytte og realisere eiendomsverdier på rett tidspunkt, sier havnestyreleder Marthe Scharning Lund.

En bydel for hele Oslo

Oslo Havns areal på Filipstad er om lag 270 000 kvm. Utbyggingen på Filipstad gir nærmere 3000 nye boliger, flere attraktive næringslokaler, skole, og et bredt publikumstilbud ved fjorden. Her blir det plass til park, badestrand og vannaktiviteter. Byrådet og Oslo Havn sine miljøambisjoner legger tydelige føringer for utviklingen. Området skal være i verdensklasse innen bærekraft og miljø, arkitektur og kvalitet, mangfold og gode kollektivløsninger. Prosjektet har en lang tidshorisont med forventet byggestart i 2026 og utviklingstid på 10-20 år.

 Gleder oss

– Nå gleder vi oss skikkelig til å komme i gang med arbeidet med å gjøre Filipstad tilgjengelig for alle i hovedstaden vår. Vi håper også på raske regulatoriske vedtak og snarlig igangsettingstillatelse, slik at vi kan ta første spadetak så fort som mulig, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.

Hav Eiendom tar med seg erfaringen med utvikling av omkring 600.000 m2 kontor og bolig i Bjørvika når selskapet nå går i gang med de videre planene for Filipstad. Fra Bjørvika er Hav Eiendom godt vant med å balansere miljøhensyn, sosial bærekraft og næringsutvikling.

En modell til beste for felleskapet

Med bidrag fra konsulentselskapet Capgemini Invent har Oslo Havn vurdert ulike modeller for utvikling, blant annet grunneierpartnerskap, konsortium med flere partnere og utvikling gjennom heleid datterselskap. Utredningen viser blant annet at utvikling i egen regi gir langt større gevinst for Oslo Havn.

– Vi ser likevel for oss at det kan bli modeller med ulike typer samarbeid. Vi tror at utviklingen på Filipstad vil gi aktører i byggebransjen rikelig med oppdrag i mange år. Eksempelvis kan vi utvikle enkeltprosjekter eller delområder i partnerskap dersom det er den beste løsningen for å få til en god byutvikling på Filipstad, sier Marthe Scharning Lund.

Stort verdipotensial

Capgemini Invents utredning viser at en utvikling av Filipstad i egenregi kan ha et samlet verdipotensial på 27,3 milliarder NOK. Fratrukket byggekostnader og med en moderat risikoprofil er realiserbare verdier estimert til 16,6 milliarder NOK.

– Havnestyret er opptatt av at Oslo Havn får midler til å utvikle verdens mest miljøvennlige, bynære havn. Inntektene fra byutviklingen på Filipstad går derfor tilbake til fellesskapet. Oslo og Østlandsregionen skal vokse og trenger ei havn for å motta varer den miljøvennlige sjøveien, sier styreleder Marthe Scharning Lund.

 Fakta om Filipstad

 • Filipstad ble omgjort til havne- og industriområde på 1900-tallet. Siden den gang har deler av området vært avsperret fra resten av byen
 • I år 2000 bestemt Oslo bystyre at området skulle frigjøres til byutvikling (fjordbyvedtaket)
 • Bystyret i Oslo vedtok 24. juni 2020 en ny områderegulering for Filipstad
 • Reguleringsplanen omfatter hele Filipstad – både nord og sør for E18

Fakta om Hav Eiendom

 • Heleid aksjeselskap av Oslo Havn KF, opprettet i 2003 for å utvikle eiendommer i Bjørvika
 • Havnestyrets vedtektsendringer betyr at selskapet nå kan utvikle Filipstad
 • Drifter egne kontorbygg og ett hotellbygg, og er minoritetseier i flere boligprosjekter
 • Kjell Kalland er administrerende direktør
 • Prosjekt- og innkjøpsorganisasjon med høy kompetanse på byutvikling i sjøfronten
 • Hav Eiendom har siden opprettelsen levert et utbytte på over 1,2 milliarder til sin eier Oslo Havn KF
 • Har sammen med OSU utviklet verdifulle møteplasser som havnepromenade, Operastranda og Stasjonsallmenningen
 • Har lansert ambisiøse planer for eiendomsprosjektene på Fiskebrygga, Sadelmakerhullet, samt Grønlikaia med 208.000 kvadratmeter, 1000 meter havnepromenade og ca. 1500 boliger og 3000 arbeidsplasser