Henter inspirasjon fra Bjørvika

Kristiansand skal forvandle områdene rundt Langholmen til glede for byens innbyggere. Nå ser sørlandsbyen til Oslo og Bjørvika for inspirasjon, og er imponert over det Hav Eiendom har skapt.

– I Kristiansand har vi utviklet en del områder, men det største og siste, Langholmen, skal vi begynne på nå. Derfor er vi her for å lære mer om byutvikling i havneområder, sier Ragnar Evensen, direktør for by- og stedsutvikling i Kristiansand.

Det er en kjølig ettermiddag i november. Mens sola langsomt går ned mellom Hovedøya og Langkaia, står Evensen på Operastranda og kikker mot Munchmuseet. For et par timer siden ankom han og resten av delegasjonen fra Kristiansand kommune hovedstaden. I løpet av den to dager lange studieturen skal gruppen få bred innsikt i alt som ligger bak forvandlingen av Oslos havneområder – fra finansiering til utforming av offentlig rom.

Målet er å få inspirasjon til gode løsninger og grep, nå som Kristiansand snart skal fornye og åpne opp havneområdene sine for allmennheten.

– Det handler om å finne gjennomføringsmekanismer og økonomi, som gjør at man kan få til mer enn bare kvadratmeterproduksjon. Badeplasser, treningsfasiliteter og badstuer, for eksempel, sier Evensen.

– Det synes jeg dere har fått til på en god måte i Oslo.

INSPIRERT: Ragnar Evensen, direktør for by- og stedsutvikling i Kristiansand, synes det er spennende at ikke alt er like polert i Oslos nye havneområder. – Det gir en mer levende by, sier Evensen.

– Miniutgave av Oslo

Etter å ha blitt vist rundt på Sørenga, går delegasjonen videre til en konferansesal i Dronning Eufemias gate, et steinkast fra det yrende folkelivet på Munch-brygge. Her skal Kjell Døvle Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, orientere de tilreisende om hvordan Hav Eiendom og resten av de involverte har jobbet frem utviklingen i og rundt Oslo Havn.

– Dette besøket handler om at Kristiansand på mange måter kan bli en miniutgave av alt vi ser i Oslo nå, sier Erik Rostoft, varaordfører i Kristiansand.

Som by er Kristiansand i en transformasjonsfase. Oppgaven for Rostoft og kollegaene er å finne en god balanse mellom attraktive boliger og gode tilbud til allmennheten. Varaordføreren er imponert over hvordan Oslo med strender og badeplasser har gjort fjorden tilgjengelig for alle.

– Alt er fritt tilgjengelig, og jeg tror det er veldig viktig, for det er det som skaper liv, sier Rostoft entusiastisk og fortsetter:

– Det vi er opptatt av i Kristiansand, er å vitalisere sentrum. At det ikke skal bli en forgubbing hvor folk på min alder, som har ordna økonomi, blir de eneste.

TILGANG FOR ALLE: Varaordfører Erik Rostoft fra Kristiansand er imponert over hvordan Oslo gjennom strender og badetrapper har gjort sjøen tilgjengelig for alle.

Nye perspektiver og gjensidig læring

Kalland i Hav Eiendom synes det er gøy at politikere fra Kristiansand legger turen til Oslo for å få inspirasjon.

– Mange ser at Oslo har lykkes i å gjøre sjøfronten tilgjengelig for befolkningen. Det er det mange som er interesserte i å høre mer om, sier Kalland.

På samme tid er det lærerikt for Hav Eiendom å få nye perspektiver på planene for arbeidet som gjenstår.

– Delegasjonen stiller spørsmål om ting som vi kanskje ikke har tenkt over, og som får oss til å tenke på nye måter. Derfor ser vi stor nytteverdi i å dele erfaringene vi har opparbeidet oss i Oslo, sier Kalland.

Hav Eiendom kommer ikke til å være direkte involvert når Kristiansand en dag skal transformere havneområdene sine. Likevel er det viktig for Kalland at havnene i Oslo og Kristiansand har et godt forhold, og at man kan lære sammen og inspirere hverandre. Som havnebyer er Oslo og Kristiansand en del av et tradisjonsrikt og viktig fellesskap.

IMPONERT: Varaordfører i Kristiansand, Erik Rostoft, forteller at besøket handler om at Kristiansand kan bli en miniutgave av Oslo. Her er Operastranda, som delegasjonen ble imponert over.