Kjell Døvle Kalland inn i styret i Nyhavna Utvikling

Det nyetablerte selskapet, Nyhavna Utvikling AS, skal omforme Nyhavna i Trondheim til en levende bydel med boliger og arbeidsplasser.

– Nyhavna blir en stor og viktig del av i byutviklingen i Trondheim i årene fremover. Å få bidra i dette styrearbeidet er et ærefullt oppdrag som jeg ser frem til å ta del i, sier administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Døvle Kalland. Transformasjon fra havnevirksomhet til byområder, er noe som nå skjer flere steder i landet. I Oslo har vi kommet lengst, men vi er ikke på langt nær i mål. Jeg mener det er nyttig at vi deler erfaringer og inspirerer hverandre i dette arbeidet, fortsetter han.– Trondheim – Norges teknologihovedstad, har et sterkt byplanfaglig miljø. Herfra kommer ideer, tanker og verdifull kompetanse, som vi i Oslo er opptatt av å lytte til og trekke lærdom fra, understreker Kalland.

Vil dele erfaringer med Nyhavna Utvikling

Utvikling av havneområder har mange aspekter, og måten det gjennomføres på har stor betydning for byen, menneskene, næringsutviklingen og ikke minst for klimaet og miljøet i vann og på land.

– Vår oppgave i Hav Eiendom er å utvikle noen av de aller mest attraktive tomtene i Oslos fjordby. Skal vi lykkes med dette samfunnsoppdraget, må vi ha menneskene, naturen og klimaet i fokus, forklarer Kalland.

Parallelt med at havneområdene transformeres til gode byer å leve i for mennesker og natur, skal også havnevirksomheten ivaretas. Å få mest mulig transport fra vei til sjø, har en stor og positiv effekt på utslippene og er derfor et av de mest sentrale tiltakene for å sikre en bærekraftig fremtid i byene. Til å håndtere det, trenger vi moderne havner.

– Vi i Hav Eiendom må derfor se til at vårt arbeid med å transformere de tidligere havneområdene til by, fører til et godt økonomisk resultat. Overskuddet fra vår virksomhet går uavkortet til Oslo Havn KF og til modernisering og utvikling av havnevirksomheten, forklarer Kalland. Erfaringer fra denne måten å jobbe på og fra samarbeidet med Oslo Havn KF, vil jeg ta med meg inn i styrearbeidet for Nyhavna Utvikling, avslutter han.

Fra havn til byområde

– Etablering av Nyhavna Utvikling er et tidsskille som setter fart i omforminga av Nyhavna til en bydel med arbeidsplasser, boliger, offentlig og privat service. Jeg er glad vi nå får dette til i samarbeid med de øvrige eierne i havneselskapet og med nybrottsarbeid som har blitt mulig på grunn av endret havnelovgiving, uttalte ordfører Rita Ottervik i en pressemelding tidligere i år.

Nyhavna Utvikling AS eies av Trondheim kommune og Trondheim Havn med henholdsvis 67 og 33 prosent.

Dette er styret i Nyhavna Utvikling AS:

Utbyggingsdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier blir styreleder i det nye selskapet.
Merete Kvidal (nestleder): Prosjektdirektør for campusutviklingen ved NTNU
Kjell Døvle Kalland: Daglig leder i Hav Eiendom
Siri Hunnes Blakstad: Konserndirektør i Sintef Community
Knut Thomas Kusslid: Havnedirektør, Trondheim Havn
Liv Malvik: Daglig leder i Storm Real Estate