GK-Grønlikaia-visual-scaled: Illustrasjon: Rodeo Arkitekter AS

Munkehagen

Det blå og grønne nabolaget

Munkehagen blir et større boligområde som er innrammet av en ytre bebyggelse (storkvartal) med variert bebyggelse inni. Dette gjør at nabolaget blir skjermet for vær og vind, samtidig som det får noen unike blå og grønne kvaliteter på innsiden. Den eksisterende Grønlikaia blir det sentrale byrommet i nabolaget.

På sjøsiden er det tenkt tre «tun» eller fjordkvartaler, der boligene som ligger langs Havnepromenaden får flott utsikt over fjordlandskapet, byen og åsene.Litt bråk må de regne med på en god sommerdag ettersom Havnepromenaden her kan bli et fint badested.Boligene mot Ekebergskråningen får godt med sollys og utsyn til det indre livet i Munkehagen.

Midt i området foreslår vi å plassere en barnehage som også kan bli en lokal møteplass og oppholdssted på kveldstid og i helger.Dette kan bidra både til å styrke opplevelsen av sosial trygghet og tilhørighet til området.

Hva leter du etter?

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev