Sosial bærekraft på Grønlikaia

Å bygge en ny, bærekraftig bydel handler om mer enn lave utslipp og miljøvennlige byggematerialer. For Hav Eiendom er den sosiale dimensjonen ved bærekraftbegrepet svært viktig – også utenfor landegrensene.

Smultringøkonomi er en av bærebjelkene i Hav Eiendoms utvikling av Grønlikaia. Kate Raworths teori fra 2012 tar utgangspunkt i at vi må møte menneskers behov innenfor jordens tåleevne, og sosial bærekraft er en viktig del av dette.

– Når vi utvikler Grønlikaia, legger vi «Doughnut Economics» – eller smultringøkonomi – til grunn i arbeidet vårt, og en svært viktig del av det er å ivareta den sosiale dimensjonen i bærekraftbegrepet. Her kan vi ikke bare tenke lokalt – vi må tenke globalt, sier Marie Indrelid Winsvold, bærekraftsjef i Hav Eiendom.

– Vi importerer en stor andel av bygningsmaterialer fra andre land og det innebærer blant annet at vi må være bevisste på hvor råvarene og materialene kommer fra, bidra til ansvarlig og etisk handel gjennom å sikre minstelønn og gode arbeidsforhold, samt å sørge for at våre bestillinger verken fører til barnearbeid eller forurensing av luft og vann i områder der varene blir produsert.

– Vi må ivareta den sosiale dimensjonen i bærekraftbegrepet både lokalt og globalt, sier Marie Indrelid Winswold, bærekraftsjef i Hav Eiendom.
Foto: CF-Wesenberg, Kolonihaven Studio

En DEiG-lig lunsjprat

Tidligere denne uken inviterte Grønn byggallianse til lunsjseminar om global sosial bærekraft , med DEiG-prosjektet (Doughnut Economics in Grønlikaia) som eksempel.

Målet var at bygg- og eiendomsbransjen kunne hente inspirasjon fra andre næringer og internasjonale organisasjoner for å heve sin kompetanse på global sosial bærekraft.

Blant de som delte av sin kunnskap under webinaret om hvordan vi kan ivareta sosial bærekraft på Grønlikaia, er Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International Norge. Hun heier på Grønlikaia-prosjektet, og tror DEiG har det som skal til for å lykkes.

Beate Ekeløve-Slydal er politisk rådgiver i Amnesty International Norge.

Jeg synes det er kjempebra at Hav Eiendom har satt seg så «hårete» mål både når det gjelder hvordan de vil jobbe og hva de vil oppnå med Grønlikaia. Det står respekt av å ha så uttalte ambisiøse mål som i dette prosjekt, det å våge å ha fallhøyde. Den som intet våger, intet vinner! sier Ekeløve-Slydal.

– For å nå målene er det viktig at man aldri glemmer hva man vil og hvorfor, og ikke går seg vill i unødvendige detaljer eller lar seg distrahere av aktører som stjeler fokus, energi og motivasjon. Tro på prosjektet og bygg gode allianser som sikrer at Grønlikaia blir et prosjekt som både er grønt og etisk, råder Ekeløve-Slydal.

Les mer om utviklingen av Grønlikaia her!