Ny rapport: Grønlikaia vil skape nye jobber og verdier for hele Oslo

Det viser en ny rapport skrevet av Menon Economics på oppdrag fra Hav Eiendom.

Rapporten viser Grønlikaias verdiskaping på flere områder. Blant dem er muligheten for et stort tilskudd av nye arbeidsplasser, samt ny næringsaktivitet, som vil gi en årlig verdiskapning på 4000 millioner kroner.

– Dette er store tall som viser hvor viktig Grønlikaia vil bli for arbeid, folk og velferd i byen vår. Grønlikaia vil i tillegg til 1500 nye boliger til Oslofolk, og gi store økonomiske verdier tilbake til både kommunen og innbyggerne. Funnene i denne rapporten viser hvorfor det er bra for byen å komme i gang så snart som mulig, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.

SNIKTITT: Med VR-briller fikk byråd Victoria Marie Evensen tatt en titt på hvordan Grønlikaia kan se ut om noen år.

Arbeid til 8000 folk gjennom anleggsperioden

Grønlikaia ligger som en tidligere kaiflate mellom Ekebergskråningen og fjorden. Området strekker seg fra Losetra innerst i Lohavn ned til havneområdet. Her skal det bygges over 200 000 m2 kontor og boliger, samt at det etableres én kilometer ny havnepromenade og en park på 17 mål for publikum.

Utbyggingen av Grønlikaia gir arbeid til anleggs- og byggearbeidere i flere år. De skal jobbe, spise og serveres, og også her ligger det lokale arbeidsplasser. I tillegg vil Grønlikaia tiltrekke seg permanente arbeidsplasser når området står ferdig. Grønlikaia vil derfor bidra til sysselsetting i mange år – både i anleggsperioden og etter ferdigstillelse.

Når området er ferdigstilt, vil nye boliger og kontorbygg tiltrekke seg innbyggere og næringsliv, som ellers ikke ville etablert seg i Oslo. Med sin plassering og utforming vil Grønlikaia bli en attraktiv plass for nyetableringer. Rapporten fastslår at den årlige verdiskapningen kan bli på 4000 millioner kroner.

-Oslo fortsetter å vokse og vi trenger å legge til rette for flere arbeidsplasser, bygge flere hjem og skape nye møteplasser. Med Grønlikaia får vi åpnet Fjordbyen for enda flere Oslofolk, men Grønlikaia vil også skape grunnlag for mer reiseliv fra inn- og utland, sier Kalland.

NY RAPPORT: Den nye rapporten utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Hav Eiendom, viser hvilke verdier Grønlikaia kan skape.

Verdiskapning som gir mer til fellesskap og velferd

Med sin unike beliggenhet med nærhet til sjø, sentrum og Oslos næringsområder har Grønlikaia evnen til å tiltrekke turister, fastboende og bedrifter som ellers ikke ville valgt Oslo. Grønlikaia ligger like i nærheten av viktige næringsklynger, og allerede attraktive områder som Bjørvika og Sørenga. Bare innflyttere til Grønlikaia kan øke inntekter/verdiskapning i Oslo med 1600 millioner kroner. Dette kommer på toppen av verdiskapingen fra næringslivet.

Når innbyggertallet øker, øker også de kommunale skatteinntektene. Forutsatt at Grønlikaia fører til en økt tilflytning til Oslo tilsvarende antall nye leiligheter, vil skatteinntektene øke med 300 millioner kroner. Det er for eksempel nok til 250 ansatte på sykehjem, skoler og barnehager.

– Dette er store verdier som vil komme Oslofolk til gode. Dette er nye skatteinntekter som Oslo Kommune kan disponere fritt til for eksempel flere hender i velferd, skole og omsorg, sier Kalland.

Bjørvika har de siste årene gått fra å være preget av motorvei og havn til et levende byområde for folk og næringsliv. Ingen betviler i dag at utviklingen har medført stor verdi for Oslo i form av arbeidsplasser i næringsliv, reiselivsnæring og tilflytning. Det gir grunn for optimisme for utbyggingen av Grønlikaia, som blir den siste store utbyggingen i Bjørvika.

– Planene for Grønlikaia er inspirert av fjordbylivet og en virkelighet der folk jobber, spiser, trener, bader, bor og lever. Vi tar med oss alle våre erfaringer fra byutvikling av Oslos sjøfront når vi nå skal bygge ut Grønlikaia, sier Kalland.

For flere tall og funn: last ned rapporten her eller les mer på Grønlikaia.

OMRÅDE FOR UTVIKLING: Denne illustrasjon av Grønlikilen på Grønlikaia viser hvordan deler av området kan se ut om noen år. I bakgrunnen kan man se Sjømannsskolen og Ekebergrestauranten. Illustrasjon: Rodeo arkitekter

Om rapporten:

Alle utregninger fra Menon Economics er basert på planene om Grønlikaia slik de foreligger i dag. Endringer i planen vil påvirke funnene. Alle funnene forutsetter addisjonalitet på 100 prosent. Det vil si at utbyggingen bidrar med en samfunnsøkonomisk effekt som ellers ikke ville ha forekommet. To eksempler: Hvis hele Grønlikaia fylles opp av mennesker som flytter til Oslo fra andre byer eller land, er addisjonaliteten 100 prosent. Det samme gjelder hvis alle næringslokaler fylles opp av bedrifter som ellers ikke hadde valgt å lokalisere seg i Oslo. Altså en form for dominoeffekt som gjør det mulig for flere folk og flere bedrifter å etablere seg i Oslo fremfor andre steder.

Om Grønlikaia:

Planlagt byggeareal på Grønlikaia er 208 000 m2. Det planlegges å bygge 1500 boliger på området og 3-4000 arbeidsplasser. Planlagt byggestart er 2024-2025. Utbygger av Grønlikaia er Hav Eiendom. Planarkitekt for området er Rodeo Arkitekter.

STORE ENDRINGER: I strålende sol fikk byråden overrakt den nye rapporten. I bakgrunnen ser man Grønlikaia, som om noen år skal transformeres fra en container-havn til en ny, levende bydel.