Velkommen til digitalt medvirkningsmøte om regulering av felt C6 i Bjørvika/Gamlebyen

Sammen med Oslo S Utvikling AS (OSU) inviterer vi til digitalt medvirkningsmøte onsdag 27. januar, om forslag til detaljregulering av felt C6 i Bjørvika/Gamlebyen. Plan- og bygningsetaten (PBE) har bedt OSU og Hav Eiendom om å arrangere og lede møtet.

I møtet presenteres tre ulike forslag for utnyttelse av tomten. Vi oppfordrer til å stille spørsmål i chatten underveis i møtet.

Du kan melde deg på her. Når du er påmeldt vil du motta en påminnelse på e-post med møte-link .

Programmet starter onsdag 27. januar klokken 18.00:

  • Introduksjon og informasjon om møtet
  • Historikk og bakgrunn
  • Presentasjon av alternativ 1 (OSU/Hav Eiendom)
  • Presentasjon av alternativ 2 (PBE)
  • Presentasjon av alternativ 3 (Byantikvaren)
  • Orientering om planprosessen og veien videre
  • Vi svarer på spørsmål
  • 19.30: Vi avslutter møtet

Vel møtt!