Gir kranene på Filipstad nytt liv

Hav Eiendom og Oslo Havn KF skal demontere de tre historiske lastekranene på Filipstad. Snart skal de restaureres og brukes helt på nye måter – i Oslos nyeste bydel.

– Når Filipstad nå skal transformeres til en ny, fantastisk del av byen, er vi opptatt av at det skal være historiske spor etter havnevirksomheten som har vært her. Disse tre kranene skal tas ned, renoveres og tas i bruk på en helt ny måte, sier Espen Dag Rydland, plan- og utbyggingsdirektør i Oslo Havn.

Sammen med Bernt Aasenhuus, prosjektsjef i Hav Eiendom, står Rydland med sola i ryggen og betrakter de tre enorme lastekranene, som har stått på Filipstad i en årrekke. Foran dem er to oransjekledde arbeidere i gang med å sjekke boltene som fester de tre kranene i kaia. Kranene er i dårlig stand, og Oslo Havn ønsker ikke at noen går under dem.

Bernt Aasenhuus og Espen Dag Rydland ved lastekranene ved Filipstad.
KULTURMINNER: Bernt Aasenhuus (t.v) og Espen Dag Rydland er begge opptatt av at de nye byområdene på Filipstad skal ha tydelige spor etter fortidens havnevirksomhet.

For at turister og andre forbipasserende skal kunne gå trygt til Tjuvholmen, Aker Brygge og resten av byen, skal Oslo Havn forsikre seg om at kranene er trygge. Hav Eiendom leder arbeidet med å demontere armene og operatørhuset på kranene, slik at bare kranbeina vil stå igjen. Disse skal sikres, slik at alle igjen kan gå trygt ved dem.

– Kranene skal demonteres av sikkerhetshensyn, før de settes opp igjen. De skal tilbakeføres i en forskjønnet utgave, med et helt nytt bruksområde, sier Aasenhuus.

Flipstad-kranene er en viktig del av historien

På Filipstad skal Hav Eiendom om noen få år utvikle en helt ny del av byen. Her vil det komme flere tusen boliger og kontorplasser, parkområder, havnepromenade og et rikt publikumstilbud. Der det i dag er industri og kaivirksomhet, skal det snart bli yrende byliv.

2 lastekraner ved Filipstad som demonteres av person i lift.
SIKRER EN TRYGG HAVN: Kranene demonteres for å gjøre det trygt å ferdes i området. Hav Eiendom styrer arbeidet.

Rydland i Oslo Havn gleder seg til å gi denne delen av byen tilbake til innbyggerne. Samtidig er han opptatt av å sørge for at det nye området både minnes – og hedrer – den historiske arven.

– Slik jeg ser det, vil disse kranene bli en signatur for den nye bydelen Filipstad. Oslo Havn er veldig stolte av disse kranene, og vi er veldig opptatt av at de skal bevares til ny bruk, sier Rydland. 

Han påpeker at Oslo Havn eier og har eid mange tomter langs Oslos sjøside som har vært gjennom «tøffe transformasjoner». Her har man ikke alltid klart å beholde så mange spor av den opprinnelige virksomheten. Med restaureringen av kranene på Filipstad, vil Rydland sørge for at fremtidige innbyggere husker området røtter.

–  Jeg er opptatt av at Oslo ikke skal miste historien sin. Vi har et ansvar for å etterlate noen historiske spor til generasjonene som kommer etter oss, slik at de kan forstå historien og se hvilken identitet stedet har hatt, sier Rydland.

Hav Eiendom ser mange muligheter for gjenbruk av lastekranene på Filipstad

Prosjektsjefen i Hav Eiendom understreker at målet i første omgang er å sikre at publikum kan ferdes trygt på Filipstad. Han forteller samtidig at Hav Eiendom, på oppdrag fra Oslo Havn, vil jobbe med å finne frem til spennende måter de restaurerte kranene kan brukes på når de blir restaurert og remontert.

Operatørrom i Filipstad-kaia
GOD PLASS: De romslige operatørrommene i Filipstad-kaiene gjør det mulig å bruke dem på nye og spennende måter. I første omgang skal de sikres og restaureres, slik at publikum kan ferdes trygt på Filipstad.

Tanken er å minne Oslo på Filipstads røtter i kaivirksomhet og industri, samtidig som man skaper et berikende tilbud til hele byen. 

I planleggingsarbeidet ser Aasenhuus til andre havnebyer i inn- og utland. Mulighetene er mange, og Hav Eiendom er sikre på at Oslo vil være en attraksjon rikere den dagen kranene står ferdig restaurert.

–  Vi ser på muligheter for gjenbruk, slik at kranene ikke bare blir symboler. Her tar vi kranene ned for å ta vare på dem, sier Aasenhuus. 

Prosjektsjefen forteller at han har et par ideer til hva Hav Eiendom eventuelt vil bruke kranene til, men foreløpig holder han kortene tett til brystet.

– Vi har noen tanker om hva de skal kunne brukes til, men det er for tidlig å si noe om hva. I første omgang er det viktigste å få frem at vi demonterer dem av sikkerhetshensyn. Så vil de bli montert på nytt og med en funksjon og innhold som tilfører området noe nytt, sier Aasenhuus hemmelighetsfullt.

Lastekraner langs kaia på Filipstad.
STORE MULIGHETER: De tre lastekranene er viktige landemerker på Filipstad. Når de er ferdig restaurert, skal de tas i bruk på en ny måte.