Global klimaallianse med høye forventninger til utvikling av Grønlikaia – Østkantens fjordby

At Hav Eiendom skal realisere utbyggingen av Grønlikaia med Kate Raworths banebrytende smultringøkonomi som utgangspunkt og pekepinn, er noe verdens største klimanettverk, C40, har merket seg. C40 møter prosjektet med stor interesse og begeistring.

– Bred inkludering og medvirkning er noe av det viktigste for å sikre levende byer hvor folk og natur trives. Det arbeidet Hav Eiendom gjør med Grønlikaiautviklingen er både forbilledlig og veldig modig, uttalte Julia Lipton i C40, under en byvandring sammen med bærekraftssjef i Hav Eiendom, Marie Indrelid Winsvold. Lipton leder initiativet, Thriving Cities i C40.

Se intervjuet med Julia Lipton fra C40 her.

– Vi i Hav Eiendom er både stolte og ydmyke for at vårt arbeid vekker interesse hos en så betydningsfull klimaaktør som C40, sier Winsvold, som er initiativtaker og ansvarlig for arbeidet med Doughnut Economics i Grønlikaia

Pådrivere som FutureBuilt og Grønn Byggallianse, bidrar sammen med eksperter fra ulike deler av bransjen til arbeidet med å utvikle denne helt nye metoden for byutvikling, etter prinsippene i Kate Raworths økonomiske teori og Doughnut Economics Action Labs metode for byportrett. Les mer om Doughnut Economics Action Labs her.

– Det Hav Eiendom og deres samarbeidspartnere planlegger for Grønlikaia, er banebrytende og har vakt oppsikt i vårt internasjonale klimanettverk, sier leder for C40 i Norge, Gaute Hagerup. Vi gleder oss til å følge med på arbeidet fremover, sier han.

Om Grønlikaia

Grønlikaia er det siste store området som gjenstår å utvikle i Bjørvika. Her får Oslo enda en kilometer promenade langs sjøen og store friområder, til glede for alle. Bebyggelsen vil bestå av næringsbygg og store boligkvartaler som er tydelig preget av de grønne og sjønære omgivelsene. Det planlegges for 1500 nye boliger i Grønlikaia.

Om C40

C40 ble etablert i 2005, og er verdens største klimanettverk med 97 megabyer som medlemmer. Medlemsbyene er hjemsted for til sammen 10 % av jordens befolkning, og skaper 25 % av verdens BNP. C40 medlemmene har forpliktet seg til å gjøre det som skal til for å nå Paris avtalens mål om 1,5 graders oppvarming, og i alle byene har medlemskapet forankring hos sin byrådsleder. Dette gjør C40 til et handlekraftig nettverk, og et kraftig verktøy for å kutte verdens C02 utslipp. Det internasjonale klimanettverket åpnet i 2020 eget kontor i Oslo, som ledes av Gaute Hagerup. Les mer om C40 her.