Samlokalisering på Vippetangen med god trafikkflyt: – Vi har løsningene på bordet

Oslo Havn er tydelige på at man har gjennomført et grundig arbeid for sikre trafikksituasjonen ved samlokalisering av utenlandsfergene på Vippetangen. – Fjordbyen vinner på at fergene samles her, sier Espen Dag Rydland i Oslo Havn.

– Vi er opptatt av at det blir tegnet et riktig bilde av hvordan trafikksituasjonen på Vippetangen faktisk vil bli. Derfor er vi glade for at trafikkanalysen til COWI fastslår at Vippetangen kan tilpasses å håndtere trafikken fra to ferger og ikke bare en, sier plan- og utbyggingsdirektør i Oslo Havn, Espen Dag Rydland.

I sommer slo byrådet i Oslo fast at de mener at utenlandsfergene skal samlokaliseres på Vippetangen. I dag har Color Line base på Filipstad, mens DFDS holder til på Vippetangen. Senere i høst skal Oslos nye bystyre avgjøre saken – og følger de byrådet vil Kiel-fergene til Color Line flyttes til en ny felles fergeterminal sammen med DFDS – på Vippetangen.

Som en følge av dette har enkelte stemmer forsøkt å skape debatt om trafikksituasjonen på og rundt Vippetangen. Motstanderne av samlokalisering på Vippetangen skremmer med spekulasjoner om at dette vil medføre lange køer og trafikkaos.

– Dette er påstander uten dekning og som gir et feil bilde av hvordan situasjonen faktisk blir når fergene samlokaliseres, sier Rydland i Oslo Havn.

Grundig trafikkanalyse

På vegne av Oslo Havn har rådgivningsselskapet COWI utarbeidet en trafikkanalyse som tar for seg nettopp trafikale konsekvenser dersom DFDS og Color Line samles på Vippetangen. Trafikkanalysen ble publisert i mars 2023.

– Vi har gjennomført en grundig analyse og simulering av trafikksituasjonen med to ferger som ankommer Vippetangen med 30 minutters mellomrom. Vi har gjennomført en stor trafikktelleaksjon og for første gang fått et reelt tallgrunnlag på bordet, sier Halvor Grønlund i COWI. Han er oppdragsleder for rapporten.

– Simuleringene finner ikke at rampetrafikken på E18 blir mer forsinket av fergetrafikken enn de ellers gjør i dag. Dette er viktige funn. Det har vært avgjørende for Statens Vegvesen at rampetrafikken ikke forhindres.

Halvor Grønlund ved Oslo Havn med ferge i bakgrunnen.
Grundig analyse: Halvor Grønlund i COWI er oppdragsleder for trafikkanalysen som er gjennomført på vegne av Oslo Havn. Grønlund forteller at det er gjort en grundig analyse som har resultert i viktige funn.

Tre mulige tiltak

Når det gjelder trafikksituasjonen ut fra selve fergeterminalen – og området rundt Vippetangen har COWI foreslått enkle løsninger som vil bedre trafikkavviklingen betydelig.