Slik bygger Hav Eiendom fremtidens fjordby – eid av deg og meg

Siden 2003 har Hav Eiendom forvandlet godshavn og motorvei til friområder til glede for hele hovedstaden.

– Det var noen veldig forutseende Oslo-politikere rundt årtusenskiftet. De bestemte seg for å fjerne motorvei og containere langs fjorden for å åpne opp for godt byliv, sier kommunikasjonssjef i Hav Eiendom, Eirik Oland Nedrelid.

Mens sola stråler over Oslo by, tenker Nedrelid tilbake på vedtaket som la grunnlaget for alt vi i dag forbinder med Oslo sentrum: Operaen, allmenningene, utelivet på Sørenga og badeparadiset på Operastranda.

Transformasjonen av hovedstaden begynte nemlig med et helt grunnleggende mål; å gi sjøfronten tilbake til byens innbyggere, samtidig som fremtidens havnevirksomhet skulle finansieres.

– Politikerne innså at utviklingen av byen måtte skje på en måte som skapte verdier, møteplasser og fritidstilbud for fellesskapet samtidig som byens transportbehov gjennom havnen ble sikret. Derfor ble Hav Eiendom opprettet i 2003, sier Nedrelid.

GRATIS MØTEPLASSER: Eirik Oland Nedrelid, kommunikasjonssjef i Hav Eiendom, håper enda flere får øynene opp for alt det flotte fjordbyen har å by på. Foto: Nicolas Tourrenc

Fjordbyen – Eid av deg og meg

Helt fra starten, har Hav Eiendom vært et annerledes eiendomsselskap. Hav Eiendom eies av Oslo Havn KF, som igjen er eid av Oslo kommune.

Hele hovedstadens eiendomsselskap har brukt de siste 18 årene godt på å utvikle en fjordby for alle.

– Vi er opptatt av din rett til å ferdes hvor du vil, og å skape gratis og sosiale møteplasser til glede for både Oslo-folk og tilreisende. For å sette søkelys på dette, lanserer vi en kampanje nå i juni. Vi håper enda flere får øynene opp for alt det flotte fjordbyen har å by på, sier Nedrelid.

Kampanjen har fått navnet «Fjordbyen – Eid av deg og meg». Det er nemlig liten tvil om at vedtaket som ble fattet på tidlig 2000-tall har brakt folket nærmere fjorden. Og i årene som kommer, skal «Allemannsoslo» bli enda større og bedre.

– Jeg tror ikke jeg tar munnen for full når jeg sier det var en god idé. På få år har Oslo fått en skikkelig make over. Tilbudet til byens innbyggere har aldri vært bedre. Det er vi stolte av, sier Nedrelid.

EGEN STRANDSONE: Operastranda er et perfekt sted å tilbringe solfylte sommerdager på.

Gratis og inkluderende møteplasser

I årene som kommer, skal Hav Eiendom utvikle flere store prosjekter i sentrum av hovedstaden – med nye delbydeler på Grønlikaia og Filipstad. Havnepromenaden, som blir en av Europas lengste, skal utvides og gå gjennom hele havnen som en rød tråd.

Prosjektene har to sentrale fellesnevnere; de utvikles av Hav Eiendom, og de skal gjøre Oslo til et enda bedre sted å bo.

– Det er lagt ned mye penger og kjærlighet i arbeidet, og målet er å lage tilbud som gjør byen til et mer spennende sted å leve. For alle uansett bakgrunn, sier Nedrelid og fortsetter:

– Vi tar med oss all erfaringen fra utbyggingen av Bjørvika når vi tar fatt på de nye prosjektene, slik at de blir en skikkelig berikelse for alle som bor i byen vår.

FOR ALLE: Fjordbyen er for Hav Eiendom å utvikle, og alle å bruke.

Hav Eiendom gir tilbake

Siden etableringen i 2003, har Hav Eiendom gitt 1,4 milliarder kroner tilbake til Oslo Havn KF. Målet er å bli en av verdens første nullutslippshavner.

– Vi i Hav Eiendom er stolte av å være med på å skape en effektiv, miljøvennlig og bynær havn, sier Nedrelid.

Transport av gods med skip er mye mer bærekraftig enn å sende med trailer. Når flere varer fraktes med båt, kutter vi også klimafotavtrykket til byen og resten av østlandsområdet.

– Utviklingen av havneområdene våre er faktisk et klimaprosjekt, en satsing på sosial bærekraft og livskvalitet, og en økonomisk suksesshistorie. Alt på én gang, avslutter Nedrelid.

HOPP I HAVET: Utviklingen av Fjordbyen har gitt Oslofolk en helt ny nærhet til fjorden. Flere steder er det mulig å ta seg en dukkert, slik at man enkelt kan kjøle seg ned når solen steker. Perfekt å gjøre i Oslo på en søndag.

––––––

Faktaboks:
Dette er Hav Eiendom

  • Eiendomsselskap eid av Oslo Havn KF, som igjen eies av Oslo kommune. Opprettet i 2003 for å utvikle fjordbyen.
  • Selskapet ledes av administrerende direktør Kjell Kalland.
  • Hav Eiendom har siden opprettelsen levert et utbytte på over 1,4 milliarder til Oslo Havn KF. Utbyttet er avgjørende for å finansiere en ny og miljøvennlig godshavn i Oslo.
  • Hav Eiendom skal i årene som kommer utvikle eiendomsprosjekter i Bjørvika. Herunder Fiskebrygga, Sadelmakerhullet og Grønlikaia. Nylig vedtok også styret i Oslo Havn at Hav Eiendom bør få ansvaret for Filipstad.

––––––

Faktaboks
Slik skaper Hav Eiendom felles møteplasser

  • Sammen med Oslo S Utvikling eier Hav Eiendom eiendomsutviklingsselskapet Bjørvika utvikling.
  • Gjennom utbyggingsavtalen for Bjørvika har de forpliktet seg til å bruke 3,6 milliarder på felles møteplasser for innbyggerne i Oslo. Hav Eiendom sin andel av dette utgjør 2,4 milliarder.
  • På grunn av denne satsingen har Oslo med utbyggingen fått møteplasser som Havnepromenaden, Stasjonsallmenningen, Anne Cath. Vestlys plass, Operastranda og Sørenga sjøbad.

––––––