Signerer strakstiltak for miljøet: – Vi mener alvor

Hav Eiendom har høye klima- og miljøambisjoner, og tenker bærekraft i alle ledd. Selskapet får skryt for å ha gjennomført en rekke av tiltakene som skal dra bransjen i riktig retning, allerede før signering.

– Dette er enda en milepæl for Hav Eiendom, sier administrerende direktør Kjell Kalland.

Torsdag 11. januar tok Kalland pennen fatt og signerte strakstiltak for utbyggere og byggeiere. De 20 tiltakene er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Formålet er å sikre at bransjen har målrettede tiltak som bidrar til mer klima- og miljøvennlig bygging og drift.

Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, og viser veien mot bærekraftsmålene.

En stor fellesdugnad

I en tid der bærekraftig utvikling ikke bare er et valg, men en nødvendighet, er bærekraftsjef i Hav Eiendom, Marie Indrelid Winsvold, svært glad for at Hav Eiendom nå formelt har signert de 20 strakstiltakene. Det selv om bærekraft allerede har stått høyt på agendaen til Hav Eiendom i mange år, og en rekke av disse tiltakene er innlemmet og innarbeidet i Hav Eiendoms plan-, og prosjektutvikling.

– Det er en stor glede å signere strakstiltakene. Selv om vi langt på vei har innlemmet en rekke av tiltakene, er det riktig at vi ved å signere viser at vi mener alvor, – og at vi er med på fellesdugnaden om å dra bransjen i riktig retning, sier Winsvold og slår fast:

– Det er slik at jo flere som signerer strakstiltakene til Grønn Byggallianse, jo større er presset på alle ledd i bransjen. Fra planleggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører og driftere til andre samarbeidspartnere. Skal vi nå klimamålene må vi spille på lag, og hele verdikjeden må sette høye klima- og miljøambisjoner.

Marie Indrelid Winsvold
Fornøyd: Bærekraftsjef i Hav Eiendom, Marie Indrelid Winsvold, er fornøyd med at strakstiltakene er signert.

Dette er strakstiltakene, som Hav Eiendom har signert på:

Strakstiltak 1.0 for små og store byggeiere

1. Miljøsertifisér organisasjonen

2. Innfør kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen med tilhørende plan for opplæring

3. Kjøp kun bygningsprodukter uten helse- og miljøfarlige stoffer

4. Innfør miljøledelse

5. Utnytt takflatene

6. Etterspør innovasjon

7. Planlegg for ombruk

8. Installer delmålene for å få oversikt over de større energipostene

9. Etterspør og prioriter bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp

10. Etterspør fossilfri byggeplass

Selskaper som har tilsluttet seg strakstiltak 1.0 (tiltak 1-10) får anledning til å tilslutte seg strakstiltak 2.0 (11-20), hvis de kan vise at de har implementert tiltak 1-10 i selskapet.

Strakstiltak 2.0 for små og store byggeiere

11. Definer bærekraftsambisjon i prosjektet

12. Etterspør biologisk mangfold og bruk stedegne arter

13. Planlegg for avfallsminimering og høy sorteringsgrad

14. Nybygg skal oppnå energikarakter A eller B

15. Ha energiattest for yrkesbygg over 1000 kvm, og legg en plan for oppgradering av byggporteføljen til høyere energikarakter

16. Etterspør ombruksmaterialer

17. Krev ombrukskartlegging i tidligfase ved rehabiliterings- og riveprosjekter, og sett mål om ombrukt andel

18. Still kompetansekrav på miljø til kontraktspartnere

19. Krev klimagassregnskap for materialer og sett mål om minst 20 % klimagassreduksjon

20. Etterspør utslippsfri byggeplass

– Vi tikker allerede av de aller fleste punktene i strakstiltakslisten. Det er motiverende å se at bærekraftsarbeidet vi har lagt ned i mange år samsvarer med det Grønn Byggallianse mener er viktig, sier Winsvold.

Strakstiltakene signeres.
En grønnere bransje: Selskaper som signerer strakstiltakene fra Grønn Byggallianse, viser at de har høye klima og miljøambisjoner.

Smultringmetoden

Hav Eiendom har som kjent regien på en rekke viktige prosjekter i hovedstaden, som vil være med å forme fremtidens Fjordby. Vi snakker blant annet om fjordbydelene Grønlikaia i øst, og Filipstad i vest. Bærekraftsjef Winsvold er tydelig på at byutviklingsprosjekter langs sjøfronten krever systematisk og nøyaktig bærekraftsarbeid over tid.

Først ut er Grønlikaia der Hav Eiendom skal utvikle en splitter ny bydel med 1500 nye boliger, og som blir arbeidsplassen til 3000 mennesker. Det blir møteplasser, friområder og forlengelse av dagens havnepromenade.