Slik bygger Hav Eiendom grønne byrom

Fremtidens fjordby er full av trær og grønne planter. Ikke bare fordi det er fint, men fordi det gir bedre livskvalitet. For alle.

– Når vi bygger Oslo fremover, må vi se det som skjer over og under bakken som et mye større system. Jeg synes måten Hav Eiendom tenker grønn byutvikling på er kjempespennende, sier landskapsarkitekt Hanne Johnsrud.

Hun er prosjektleder i Oslotrær. Det er en kommunal satsing, som jobber for at det skal plantes 100 000 trær i byen vår frem mot 2030. Sammen med Marie Winsvold, bærekraftssjef i Hav Eiendom, har hun stoppet ved punkt 14 på Havnepromenaden.

Containerne på Grønlikaia er rett bak dem, og foran dem står en ung hegg. Oslotrær og Hav Eiendom samarbeidet om plantingen av dette løvtreet for et drøyt år siden. Treet og resten av plantene som står her i dag, er en forsmak på en grønn satsing som er rett rundt hjørnet.

Snart skal den grønne delbydelen Grønlikaia vokse frem der det i dag håndteres containere. Og der Johnsrud og Winsvold står, skal det komme en grønn buffersone mellom boliger og Oslos miljøvennlige og bynære havn. Satsingen er nøye planlagt.

– Stadig flere undersøkelser viser at grønne omgivelser bidrar til både sosial og økologisk bærekraft; trær og planter fremmer helse, trivsel og velferd, sier Winsvold.

– Derfor jobber Hav Eiendom målrettet med beplantning og andre byøkologiske tiltak når vi utvikler nye områder i Oslo. Både over og under vann, fortsetter hun.

SKAPER TRIVSEL: På Losæter, rett bak Sørenga, har det blitt tilrettelagt for eng og urbant landbruk. Undersøkelser viser at planter og trær skaper gode bomiljøer.

Trær og grønt må planlegges tidlig i byggeprosessen

Den planlagte buffersonen er et godt eksempel på Hav Eiendoms grundige tilnærming til sosial og økologisk bærekraft. Her har Hav Eiendom blant annet fått utført en omfattende forundersøkelse om det biologiske mangfoldet i nærområdet. Grønlikaia skal nemlig beplantes med stedegne trær og planter, hentet fra både Ekebergåsen og øyene i Oslofjorden.

– Fremover må vi som driver med byutvikling endre hvordan vi planlegger. Det må være like naturlig å lage plass til røtter som teknisk infrastruktur, sier Winsvold.

Siden Hav Eiendom har like stort fokus på livet under som over vann, skal de også gi livet i Oslofjorden en håndsrekning. Dette gjøres gjennom rewilding, en sekkebetegnelse for positive tiltak som tilbakefører natur til sin opprinnelige tilstand. Hav Eiendom skal blant annet plante ålegress, en superplante som både binder CO2 og skaper gode gjemmesteder for dyrelivet i fjorden.

Denne helhetlige tilnærmingen synes Johnsrud i Oslotrær er helt super. Det er nemlig ikke gitt at utbyggere i hovedstaden husker å inkludere trær og planter i planene sine. For Johnsrud handler mye av jobben om å få byutviklere til å forplikte seg til å plante flere trær.

– Om ikke trær og grøntområder planlegges tidlig i prosessen, forsvinner det veldig fort ut av planene. Hvis det ikke er planlagt tidlig nok, blir det aldri plass til det, sier Johnsrud.

Store ambisjoner for grønne bydeler på Grønlikaia og Filipstad

Hav Eiendom har allerede omfattende erfaring med utvikling av grønne bydeler. Bjørvika er i dag en bydel med 40 prosent parker, badeplasser og havnepromenade, full av busker og trær. Med tiden vokser disse seg større og sterkere, noe som igjen vil sette et enda tydeligere grønt preg på området. Nå som utviklingen av Grønlikaia og Filipstad snart står for tur, er ambisjonene til Hav Eiendom enda høyere.

– Skal vi redde klimaet, må vi sørge for biologisk mangfold. Å få på plass flere trær er helt essensielt, sier Winsvold.

Johnsrud nikker. Trær skaper nemlig ikke bare trivsel for Oslos innbyggere. De er også «billig infrastruktur» for byen vår. Trær hjelper mot overvann. De produserer oksygen. De skaper skygge når det er brennende varmt, de regulerer temperatur og de bidrar til å regulere luftfuktigheten, selv i sentrale områder.

Å tenke på trær som pynt, noe man slenger inn når alt annet er på plass, holder derfor ikke lenger. Til utbyggere i hele landet har Johnsrud og Oslotrær derfor en klar beskjed:

– Få trærne inn i planene nå! Det er det Hav Eiendom gjør på Grønlikaia, og det er fint, sier Johnsrud.

EN LEVENDE BYDEL: Bjørvika er i dag en bydel med 40 prosent grønt og grønne områder. Når Hav Eiendom skal utvikle Grønlikaia og Filipstad, vil Marie Winsvold og kollegene satse enda tyngre på sosial og økologisk bærekraft.

——————

Fakta
Oslotrær

Oslo kommunes tverrfaglige og tverretatlige satsing for utvikling, kartlegging og bevaring av byskog.

Oslotrær har ambisjon om å plante 100 000 trær frem mot 2030.

Ledes av prosjektleder Hanne Johnsrud i Bykuben, Oslos senter for byøkologi.

——————

Fakta
Grønlikaia

En ny delbydel langs Bjørvikas østside.

Planlagt bruksareal: 208 000 kvadratmeter

Antall boliger: 1500

Arbeidsplasser: 3–4000

Komplett planforslag sendes: 2023

Kultur/idrett: 8000 kvadratmeter bruttoareal

Byggestart: 2024–2025

Les hele utlysningen for parallelloppdraget for Grønlikaia her.

——————