Verden trenger grønne byer

Utviklingen av grønne byer er ett av temaene når Verdens miljødag markeres lørdag 5. juni. I Hav Eiendom er vi stolte av å bidra til dette i vårt daglige virke, og gjennom utviklingen med Grønlikaia.

Bærekraftig utvikling av byene er helt avgjørende for at vi skal løse den globale klimakrisen, mener klimaforskere, og ifølge Framtiden i våre hender kommer mer enn 80 prosent av de menneskeskapte CO2-utslippene fra bysamfunn. For å snu denne utviklingen, har Oslo som mål å redusere sine klimagassutslipp med 95 prosent innen 2030, sammenlignet med 2009. Skal vi nå disse målene må vi tenke nytt om hvordan vi utvikler byene våre.

– Hav Eiendom sin oppgave er å utvikle en god og bærekraftig by til befolkningen. Overskuddet fra vårt arbeid går tilbake til vår eier, Oslo Havn, som bruker midlene til å modernisere havnen. Dette er viktig for at Oslo skal nå sine klimamål, for sjøveien er miljøveien, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.

Smultringprosjektet Grønlikaia

Grønlikaia er det siste området som skal utvikles i Bjørvika. Her har Hav Eiendom satt seg hårete bærekraftmål.

– Det å bidra til å utvikle en bærekraftig by, er svært viktig for oss. Derfor benytter vi teorien om smultringøkonomi som bærebjelke i utviklingen av Grønlikaia. Gjennom DEiG-prosjektet – Doughnut Economics in Grønlikaia – er målet å skape en bydel som møter menneskers behov innenfor jordens tåleevne, sier Kalland.

Smultringprosjektet på Grønlikaia har fått støtte fra Enova. Grønn Byggallianse og Futurebuilt er med som samarbeidspartnere.

– Målet vårt er at Grønlikaia skal utvikles til glede og trivsel for hele byens befolkning, uten at det går utover planeten vår eller mennesker i Norge eller i andre land, sier Kalland.

Verdens miljødag ble etablert i 1972. Det er FNs miljøprogram som har ansvaret for markeringen av dagen, i samarbeid med en ny storby eller et land hvert år.

Temaet for årets miljødag er kampanjen «Restore our Earth», med fokus på restaurering og gjenoppbygging, planting av trær, bygge grønne byer, rydde elver og hav, og endre matforbruket.

Les mer om utviklingen av Grønlikaia her.

Når vi i Hav Eiendom utvikler Bjørvika, er vi opptatt av å ivareta livet under så vel som over vann. Denne sjøstjerna bor i sjøen utenfor Sørenga.
Foto: Tore Vidar Knutsmoen