Filipstad

Dette er det styret i Oslo Havn som har besluttet på bakgrunn av en grundig prosess. En slik organisering gir Oslo kommune og Oslo Havn en posisjon og rolle for den viktige byutviklingen som kommer, og handlingsrom til å hente ut utbytte og realisere eiendomsverdier på rett tidspunkt.

Med bidrag fra konsulentselskapet Capgemini Invent har Oslo Havn vurdert ulike modeller for utvikling, blant annet grunneierpartnerskap, konsortium med flere partnere og utvikling gjennom heleid datterselskap. Utredningen viser blant annet at utvikling i egen regi gir langt større gevinst for Oslo Havn.

En bydel for hele Oslo

Oslo Havns areal på Filipstad er om lag 270 000 kvm. Utbyggingen på Filipstad gir nærmere 3000 nye boliger, flere attraktive næringslokaler, skole, og et bredt publikumstilbud ved fjorden. Her blir det plass til park, badestrand og vannaktiviteter. Bystyret og Oslo Havn sine miljøambisjoner legger tydelige føringer for utviklingen. Området skal være i verdensklasse innen bærekraft og miljø, arkitektur og kvalitet, mangfold og gode kollektivløsninger. Prosjektet har en lang tidshorisont og utviklingstid på 10-20 år.

Hav Eiendom tar med seg erfaringen med utvikling av omkring 600.000 m2 kontor og bolig i Bjørvika når selskapet nå går i gang med de videre planene for Filipstad. Fra Bjørvika er Hav Eiendom godt vant med å balansere miljøhensyn, sosial bærekraft og næringsutvikling.

FAKTA

Om Filipstad

• Filipstad ble omgjort til havne- og industriområde på 1900-tallet. Siden den gang har deler av området vært avsperret fra resten av byen

• I 2000 bestemte Oslo bystyre at området skulle frigjøres til byutvikling (fjordbyvedtaket)

• I 2008 vedtok Oslo bystyre Fjordbyplanen, der de overordnede prinsippene for byutviklingen for Filipstad ble lagt.

• Bystyret i Oslo vedtok 24. juni 2020 en ny områderegulering for Filipstad

• Reguleringsplanen omfatter hele Filipstad – både nord og sør for E18

• I 2022 besluttet Oslo Havn at Hav Eiendom skal utvikle og detaljregulere Filipstad

Se plansaken (202001816) i PBE her
Hva leter du etter?

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev