Filipstad ett skritt nærmere: – I de beste hender

I årene som kommer skal Filipstad forvandles til en levende, ny fjordbydel. Etter en grundig prosess, har Hav Eiendom fått med seg Asplan Viak og A-lab på laget, og står enda sterkere rustet for oppgaven.

– Vi har nå fått med oss topp kompetanse, og skal følge opp politikernes ønske om å komme videre med prosessen på Filipstad.

Det sier plansjef for Filipstad i Hav Eiendom, Jorleif Jørgenvåg.

– For Fjordbyen og Filipstad betyr dette at det viktige grunnlaget som legges nå er i de beste hender.

Grundig prosess

Hav Eiendom har engasjert rådgivningsselskapet Asplan Viak og arkitektselskapet A-lab som rådgivere for første del av plan- og utviklingsprosessen på Filipstad. Vi snakker da om Hans Jægers kvartal – som er området nærmest Aker brygge.

Prosessen har vært bred og solid. Hav Eiendom har snakket med en rekke av de ledende selskapene i Oslo-området, og etter flere runder, landet to samarbeidspartnere. 

– Vi er svært fornøyde med å ha landet på to selskaper med gode og relevante referanseprosjekter, og som kan utfylle hverandre i arbeidet med Filipstad, sier Jørgenvåg.

Filipstad
Unik beliggenhet: Filipstad ble omgjort til havne- og industriområde på 1900-tallet. Siden den gang har deler av området vært avsperret fra resten av byen. Men i løpet av de kommende tiårene vil Filipstad bli en levende ny fjordbydel med boliger, næringslokaler og et rikt publikumstilbud. Foto: Oslo Drone og Foto

Hav Eiendom skal utvikle Filipstad – les mer

Viktige oppgaver i vente

Endelig skal nok et område åpnes opp for Oslos beboere og besøkende, slik det allerede er gjort i Bjørvika. I dag er Filipstad et stort industriområde, med en unik beliggenhet i sjøfronten.

Hav Eiendom skal i årene som kommer utvikle Filipstad til en ny og levende bydel i Fjordbyen. Og med Hav Eiendom bak spakene, skrider prosjektet stadig framover. 

– Vi holder trykket oppe og er klar for innledende dialog med plan- og bygningsetaten. Nå jobber vi på for å sende inn et planinitiativ i løpet av 2024, sier Jørgenvåg.

Filipstad vil sikre Oslo nærmere 3000 nye boliger, attraktive næringslokaler og et rikt publikumstilbud. Den nye bydelen vil ha en utviklingstid på mellom 10 og 20 år.

Jorleif Jørgenvåg
Sjefen for Filipstad: Jorleif Jørgenvåg i Hav Eiendom er glad for å få med Asplan Viak og A-lab på med laget.

Omfattende oppgaver

– Vi har en stor, kompleks og viktig plan- og utviklingsoppgave foran oss. Gjennom områdereguleringen fra 2020 ønsket bystyret bymessig tetthet, og samtidig ble det satt svært høye ambisjoner til kvalitetene i det nye byområdet, sier Jørgenvåg.

Videre har det nye byrådet gjort det klart at de ønsker å fullføre Fjordbyen blant annet ved å forsere utviklingen av Filipstad – og flytte utenlandsfergeterminalen fra Hjortnes på Filipstad. Dermed åpnes det også opp for byutvikling på det som i dag er Color Lines terminalområde. Her snakker vi om ytterligere 1400 boliger, sjøbad, badstuer og store grøntområder.

Miljøambisjonene på Filipstad er også lagt høyt. «Filipstad skal være et forbildeområde for en menneske- og naturvennlig nullutslippsbydel»

–Jeg er trygg på at med Asplan Viak og A-lab på plass, er Hav Eiendom rigget for å fortsette det viktige utviklingsarbeidet, blant annet i tett dialog med Plan- og bygningsetaten, fram mot et planinitiativ, sier Jørgenvåg.

Ser frem til å realisere Filipstad – les mer

En planleggers drøm

Det velkjente rådgivningsselskapet Asplan Viak er mer enn klare for å ta fatt på prosjekt Filipstad. De skal arbeide med det planfaglige på Filipstad.

Jo Ulltveiit-Moe og Per Christian Stokke
Rådgiverduo: Jo Ulltveit-Moe og Per Christian Stokke i Asplan Viak ser fram til å være med å legge grunnlaget for en ny bydel i Oslo. Foto: Hav Eiendom

– Utvikling av Filipstad er et oppdrag som treffer et av Asplan Viaks virkelige kjerneområder, og som vi har rigget oss for lenge. Vi har derfor tilbudt våre beste planleggere og vi takker Hav Eiendom for tilliten de har gitt oss, sier Jo Ulltveit-Moe kontraktsansvarlig/leder PlanOslo i Asplan Viak.

Oppdragsleder i Asplan Viak, Per Christian Stokke, mener at det å få bidra til utvikling av en av Fjordbyens siste store byutviklingsbrikker er en planleggers drøm – og en stor tillitserklæring.

– Vi gleder oss til å få vist vår styrke, som er å skape gode prosesser for samarbeid, kreativitet og innovasjon slik at vi sammen med Hav Eiendom og A-lab legger grunnlaget for en fantastisk ny bydel i Oslo, sier Stokke og fortsetter:

– Vi vil bygge videre på våre gode erfaringer fra andre store og komplekse byutviklingsprosjekter, som NTNU i Trondheim, Verket i Moss og Dokken i Bergen.

Gir kranene på Filipstad nytt liv – les mer

Fra Bjørvika til Lysaker

Med A-lab på laget får Hav Eiendom en erfaren aktør med imponerende referanseprosjekter. På Filipstad skal selskapet jobbe med utviklingen av byplankonseptet.

Arkitektselskapet har vært med på utviklingen av Oslos havnefront i 25 år. Det begynte med utviklingen av Barcode, så Bispevika, Grønlikaia og videre ut til Lysaker. Nå går A-lab på med friskt mot, og ser fram til å være med å utvikle Filipstad.

Geir Haaversen
Lang erfaring: Geir Haaversen og A-lab har være med å utvikle Fjordbyen i over to tiår. Foto: Hav Eiendom

– Vi er stolte over å bli valgt, og ydmyke overfor den viktige oppgaven vi får være med på i samarbeid med så mange flinke folk, sier Geir Haaversen, daglig leder og head of urbanisme i A-lab.

Han beskriver Filipstad som en sentral del av Fjordbyen, som nå endelig står for tur. En utvikling alle i Oslo har ventet lenge på. 

– Vår viktigste oppgave blir å finne de gode og bærekraftige løsningene på alle de komplekse utfordringer by- og havnefrontutviklingen står overfor. Den grønne, levende og vakre byen skal stå seg i mange generasjoner, sier Haaversen.

Betydelig erfaring med liknende prosesser

Hav Eiendom ivrer etter å fortsette på denne viktige oppgaven sammen med Asplan Viak og A-lab. Men å utvikle en helt ny bydel krever også tålmodighet.

– Slike prosesser kan minne om en stafett. Når planinitiativet sendes inn fra oss mot slutten av 2024, ligger initiativet til vurdering hos plan- og bygningsetaten. Når de har sagt sitt, kan vi starte jobben med å utvikle et planforslag, som vi vet politikerne venter på, sier Jørgenvåg. En viktig del av prosessen er å få til god medvirkning med byens befolkning.

Hav Eiendom har etter hvert betydelig erfaring med denne type prosesser. Blant annet med utviklingen av den kommende bydelen øst i Fjordbyen, Grønlikaia.  Dette blir arbeidsplassen til 3000 mennesker og det planlegges for 1500 nye leiligheter – og vil tilføre byen tusen meter ny havnepromenade.

Erfaringene med Grønlikaia tar Hav Eiendom med seg inn i arbeidet med Filipstad – for å ivareta ønsker for byliv og miljø – samt boliger, næringsbygg og møteplasser med gode kvaliteter. 

Dette er Grønlikaia – les mer

Slik skal Grønlikaia utvikles på Oslofjordens premisser – les mer

Disse inviteres til å jobbe videre med utviklingen av Grønlikaia – les mer

Avhengig av godt samarbeid

I motsetning til Bjørvika, skal Oslo kommune selv stå for utvikling og bygging av gater, plasser og parker på Filipstad.

– En vellykket utvikling av Filipstad er derfor helt avhengig av tett og godt samarbeid mellom Hav Eiendom og Oslo kommune. 

– Beboere og besøkende fortjener morgendagens beste byutvikling. Sammen med Asplan Viak og A-lab ser vi fram til å fortsette å forme fremtidens fjordby, sier Jørgenvåg.

Signerer strakstiltak for miljøet – les mer

Dette blir de viktigste prosjektene i 2024 – les mer

Tidenes forvandling – les mer

Filipstad
Vest i fjordbyen: I fremtidens fjordby vil Filipstad fylles med boliger, attraktive næringslokaler og et rikt publikumstilbud. Foto: Jon Ivar Sørhus