Dette blir de viktigste prosjektene i 2024

Hav Eiendom har store oppgaver foran seg i året som kommer. 2024 blir et viktig år, som vil legge grunnlaget for fremtidens fjordby.

– Hav Eiendom går inn i det nye året med stor motivasjon og store forventninger, sier utviklingsdirektør, Liz-Heidi Leonhardsen.

Et begivenhets- og innholdsrikt år går mot slutten, og Hav Eiendom har allerede planene for 2024 klare. Arbeidet med hovedstadens to, nye og levende fjordbydeler fortsetter. Vi snakker om Grønlikaia i øst og Filipstad i vest. Parallelt arbeider Hav Eiendom med to viktige prosjekter, som skal sikre at den vestlige delen av Bjørvika blir komplett.

Så la oss ta en nærmere kikk på hva Hav Eiendom har i vente for det kommende året.

Oversikt over området på Grønlikaia
Østkantens fjordbydel: Grønlikaia, som ligger mellom Ekebergskråningen og fjorden, vil gjøre den østlige delen av Fjordbyen komplett. 2024 blir et viktig år for Grønlikaia. Foto: Hav Eiendom

Store steg for Grønlikaia

Når det kommer til den nye fjordbydelen Grønlikaia, som skal vokse fram mellom Ekebergskråningen og Oslofjorden, skal Hav Eiendom i 2024 ta store skritt fremover.

– Grønlikaia vil prege vårt arbeid. Særlig i første halvår. Etter planen når vi en viktig milepæl når vi sender inn planforslaget like før sommeren. Det gjelder hele planen for Grønlikaia, fra Verket i nord, til Buffersonen i syd – inkl. Kongshavn Nord, sier Leonhardsen.

Grønlikaia består av fem ulike delområder. Les mer

Når Grønlikaia står klar, vil den nye bydelen sikre Fjordbyen 1500 nye boliger, 3000 arbeiderplasser, og Fjordbyens havnepromenade vil forlenges med 1000 meter.

Oversikt over Grønlikaia på vinteren
Tett på fjorden og byen: Svært få av hovedstadens beboere og besøkende har et forhold til Grønlikaia i dag. Men det vil endre seg om noen år. Foto: Hav Eiendom

Dette grepet på Grønlikaia skaper verdier for havna og samfunnet – les mer

Slik utvikler man Grønlikaia på naturens premisser – les mer