Faktorene som sikrer grønn suksess på Sadelmakerbryggen

Hav Eiendom står bak  Oslos mest populære møteplasser. Nå står Sadelmakerbryggen for tur. Tre nøkkelfaktorer vil gjøre tomten til en aktiv, grønn lunge i Bjørvika.

I starten av mars sendte Hav Eiendom og Grape Architects inn et nytt planinitiativ for A5, tomten foran Oslo Børs. Her er det i dag bare en asfaltert oppstillingsplass for busser. Området preges av lukkede fasader og lite aktivitet, men om noen få år håper Hav Eiendom at kremtomten på Bjørvikas vestside vil være fullstendig forvandlet. Liz-Heidi Leonhardsen, utviklingsdirektør i Hav Eiendom, gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

– Sadelmakerbryggen har et enormt potensial. Hav Eiendom har store planer for denne spennende tomten, og vi gleder oss til å gjøre den om til en skikkelig perle av en møteplass, sier hun.

Faktorene som sikrer nytt, levende byrom

Det nye planinitiativet, som skal sørge for at Sadelmakerbryggen blir et godt tilskudd til Fjordbyen, bygger på tre sentrale faktorer. Den første faktoren har med plassering å gjøre. Sadelmakerbryggen ligger midt i smørøyet i Bjørvika. Med utsyn til Operaen, Munchmuseet, fjorden, Deichmann og Ekebergåsen, blir tomten forvandlet til et skikkelig midtpunkt i det nye Oslo. For Amund Schweder, plansjef i Hav Eiendom, er Sadelmakerbryggens plassering unik.

– Parken vil bli rammet inn av Børsen og de gamle trærne i Børsparken. På hver side av tomten vil det komme to flotte nye bygg, med tilbud i første etasje og utsyn mot noe av det beste Oslo har å by på. Flere steder vil man kunne sette seg ned og kose seg i solveggen, sier Schweder.

Christine Grape fra Grape Architects og Amund Schweder fra Hav Eiendom.
STOR TRO PÅ PROSJEKTET: Amund Schweder, plansjef i Hav Eiendom, har stor tro på park og publikumstilbud på Sadelmakerbryggen. Foran Christine Grape i Grape Architects.

Den andre faktoren handler om grep som skal sørge for aktivitet i området, noe som igjen vil gjøre det attraktivt, trygt og godt for alle. Siden området foran Oslo Børs i dag ligger nærmest ubrukt på kveldstid, skal Hav Eiendom utvikle Sadelmakerbryggen med en kombinasjon av park, kontorlokaler og publikumsrettede tilbud på bakkeplan.

– Parken og publikumstilbudet på Sadelmakerbryggen er noe som sårt trengs i området. I dag er området rundt tomten preget av lukkede førsteetasjer. Det er ingen butikker eller serveringssteder som gjør området aktivt, sier Schweder.

Brobygger mellom Bjørvika og Kvadraturen

Den tredje og siste nøkkelfaktoren, er rollen Sadelmakerbryggen kommer til å spille som brobygger i Oslo sentrum. Når parken og bebyggelsen står ferdig, vil Sadelmakerbryggen koble Bjørvika og Kvadraturen sammen. På den måten vil hovedstadens sentrumsområder oppleves som mye mer helhetlige enn de gjør i dag.

– Prosjektet vil fungere som et bindeledd mellom Kvadraturen, havnestrukturen langs kaia, og den nye byen i Bjørvika, sier Schweder. 

Plansjefen forklarer at bygningsstrukturen på Sadelmakerbryggen vil legges opp på samme måte som de historiske bryggehusene som sto på tomten frem til midten av forrige århundre. Parken og plassen mellom bebyggelsen, vil gjenskape den historiske «Lille strandgate», som gikk mellom Oslo Børs og de gamle bryggehusene. Med prosjektet får derfor Oslo en helt ny gjennomfartsåre, i tillegg til en flott, ny park og et bredt publikumstilbud.

– Sadelmakerbryggen blir en grønn lunge i byen, men vi håper også at byggene og parken vil utgjøre en aktiv, trygg og vakker rute, som folk kan velge når de beveger seg gjennom byen vår, sier Schweder.

Lærer av alle byrommene Hav Eiendom har utviklet

Hav Eiendom har allerede lang erfaring med utvikling av gode, offentlige møteplasser i Oslo sentrum. Gjennom sitt datterselskap Bjørvika Utvikling (hvor Oslo S Utvikling også er deleier), står Hav Eiendom bak noen av hovedstadens mest populære byrom. På varme dager er det stappfullt på Operastranda. Anne Cath. Vestlis plass er et sikkert valg for alle som elsker å gå på skøyter, og året rundt er det fullt av liv på Stasjonsallmenningen, der et av Norges kuleste lekeapparater står. Her er det enkel tilgang til fjorden og et bredt serveringstilbud, som tiltrekker seg besøkende og fastboende hver eneste dag.

Når Hav Eiendom nå tar fatt på utviklingen av Sadelmakerbryggen og andre prosjekter på Bjørvikas vestside, er det helt naturlig å bygge videre på de positive erfaringene selskapet har gjort seg de siste årene. Liz-Heidi Leonhardsen, utviklingsdirektør i Hav Eiendom, gleder seg til å jobbe frem det beste mulige tilbudet på tomten.

– Målet til Hav Eiendom er å skape et variert tilbud for alle som bor i Oslo. Det gjør vi ved å lære av byrommene som allerede er utviklet i Bjørvika, og som fungerer godt i dag. All denne erfaringen og kunnskapen tar vi med oss videre i utviklingen av nye byrom, sier Leonhardsen. 

Utviklingsdiraktøren understreker at det fortsatt er tidlig i prosessen, og at den nøyaktige utformingen av parken skal bestemmes gjennom et grundig medvirkningsprosess, som snart skal begynne. Oppskriften på hvordan Hav Eiendom skal skape mest mulig aktivitet i området, er imidlertid allerede på plass.

– Når man kombinerer utadrettet virksomhet i førsteetasje med arealer som innbyr til aktivitet og opphold, så legger man til rette for  gode byrom, sier Leonhardsen.

For Utviklingsdirektørener det yrende folkelivet på Stasjonsallmenningen et godt eksempel på hvordan godt samspill mellom inne- og uteområder tilrettelegger for aktivitet, liv og røre.

– Samspillet mellom bygg og møteplasser er helt vesentlig, det vet vi av erfaring. 

Amund Schweder fra Hav Eiendom i dialog med Christine Grape og Liz-Heidi Leonardsen på A5 tomten foran børsen.
FRA GRÅTT TIL GRØNT: Aktive førsteetasjer og en flott park skal gjøre Sadelmakerbryggen til en trygg og attraktiv del av Fjordbyen, et steinkast fra Deichmann og Operaen.

En ny og grønn park for hele Bjørvika

Når Christine Grape, daglig leder i Grape Architects, nå skal være med på utviklingen av Sadelmakerbryggen, synes hun det er naturlig å la seg inspirere av byrommene Hav Eiendom allerede har utviklet gjennom Bjørvika Utvikling, for eksempel Stasjonsallmenningen. Her skaper lekestativer, smarte romløsninger og et godt servicetilbud stor trafikk, året rundt.

– For meg er Stasjonsallmenningen det perfekte byrom. Her har du boliger, servering, kulturtilbud, et vannspeil og den kuleste lekeplassen for barn, sier Grape ivrig.

Med parken på Sadelmakerbryggen har Grape Architects-lederen lyst til å skape en møteplass som skiller seg ut fra de eksisterende byrommene i området. Helt nøyaktig hvordan den skal se ut er foreløpig ikke bestemt, men én ting er sikkert: Tomten skal bli et grønt og frodig tilskudd til Fjordbyen.

– Skal man få et vellykket byrom, så krever det aktive førsteetasjer. Det må skje noe rundt parken som skaper en ramme og gir et tilbud. Det er jo mye hyggeligere å sette seg ned et sted der man også kan kjøpe seg en kaffe eller en is, eller hva det måtte være, sier Grape.

Parkeringsplassen på A5 tomten, Bjørvika, oversiktsbilde.
STORT POTENSIAL: A5-tomten ligger i dag som en tom asfaltplass, midt i Bjørvika. Snart blir den et viktig tilskudd til Fjordbyen. Foto: Hav Eiendom

——————

Fakta

Tomt A5 – Sadelmakerbryggen

  • Tomt foran Børsparken, eid av Hav Eiendom.
  • Prosjektet kalles Sadelmakerbryggen.
  • Sammen med utviklingen av Fiskebrygga, er prosjektet en del av arbeidet for å revitalisere Bjørvikas vestside.
  • Tomten brukes i dag som oppstillingsplass for busser.

——————

Fakta

Prosessen bak utviklingen av A5, Sadelmakerbryggen

  • Tomten A5 ble regulert for næringsbygg og park i 2003. Reguleringsplanen legger opp til en bebyggelse på 10 500 kvadratmeter.
  • Våren 2021 begynte Hav Eiendom, Grape Architects, Studio Oslo og Byantropologene et planleggings- og medvirkningsarbeid for utviklingen av A5. På bakgrunn av dette sendte Hav Eiendom inn et planinitiativ til Plan- og bygningsetaten (PBE) våren 2022.
  • Høsten 2022 kom PBE med tilbakemeldinger på planinitiativet. Mars 2023 sendte Hav Eiendom et revidert planinitiativ til PBE.

——————

Illustrasjon av bebyggelse og park på Sadelmakerbryggen ved siden av Havnelageret i Oslo.
STOR OPPGRADERING: Illustrasjon av Sadelmakerbryggen med næringsbygg, park og et rikt publikumstilbud. Illustrasjon: Grape Architects/SOLA/Vivid vision