Sadelmakerbryggen

  • A5 Tomt
  • 10 500 Areal (m2)
  • 2024 Ferdig

Sadelmakerbrygga har en flott beliggenhet ved siden av Havnelageret i sjøkanten foran Børsbygningen. Tomten har et utviklingspotensial på 10 500 m2. I dag brukes den til av- og påstigning ved buss for tog, og området rundt er preget av lukkede fasader.

Det ønsker Hav Eiendom å forandre. Den opprinnelige områdereguleringen fra 2003 har to næringsbygg, ett på hver side av en sentral park, men Hav Eiendom har åpnet for at dette endres slik at bebyggelsen samles på sørsiden, til fordel for et større parkområde på nordsiden av tomten. Børsparken, som er byens eldste offentlige park, ligger på nabotomten, men er i dag gjerdet inn. Hav Eiendom mener det er riktig at gjerdet fjernes, og at Børsparken igjen gjøres tilgjengelig for befolkningen. Ved å samle bygningsmassen på den ene siden, frigjøres mer areal til sammenhengende park. Næringsbygget skal ha kafé- og restaurantvirksomhet, men også funksjoner som eksempelvis fiskehall, grønnsaksmarked eller utstillinger

Målet er et utadrettet næringsbygg som legger til rette for yrende byliv, og en arena for ulike mennesker, aktiviteter, liv og røre. Det fortjener Oslo og folk i byen.

Arbeidsplasser tett på Oslo S vil gi viktige klimagevinster, men Sadelmakerhullet skal også skape godt byliv.
– Kjell Kalland, administrerende direktør, Hav Eiendom
Hva leter du etter?

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev