Festningsallmenningen

  • A1-A2-A3 Tomt
  • 4 890 Areal (m2)
  • 2026 Ferdig

Allmenningen utformes som en parkmessig forlengelse av Grev Wedels Plass og Festningen, med overflater og vegetasjonsbruk tilpasset disse. Nye gangforbindelser gjennom byområdet vil oppstå, som bidrar til å forsterke forbindelsen. Trerekker forlenges mot sjøfronten. Paviljonger utvikles som integrert del av allmenningens utforming, og ses i sammenheng med utvikling av publikumsrettede funksjoner. Allmenningen skaper et brudd mot fergeterminalanlegget, og utgjør samtidig overgangen mellom Bjørvika og Revierhavna.

Oslo Drone og Foto
Hva leter du etter?

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev