Festningsallmenningen

  • A1-A2-A3 Tomt
  • 4 890 Areal (m2)
  • 2026 Ferdig

Allmenningen utformes som en parkmessig forlengelse av Grev Wedels Plass og Festningen, med overflater og vegetasjonsbruk tilpasset disse. Nye gangforbindelser gjennom byområdet vil oppstå, som bidrar til å forsterke forbindelsen. Trerekker forlenges mot sjøfronten. Paviljonger utvikles som integrert del av allmenningens utforming, og ses i sammenheng med utvikling av publikumsrettede funksjoner. Allmenningen skaper et brudd mot fergeterminalanlegget, og utgjør samtidig overgangen mellom Bjørvika og Revierhavna.

Oslo Drone og Foto
Hva leter du etter?