Anne-Cath Vestlys Plass

  • A30-A25b Tomt
  • 4 630 Areal (m2)
  • 2019 Ferdig

Operaallmenningen er et sammenhengende byrom som strekker seg fra Østbanehallen og Oslo S, forbi hovedbiblioteket og ned til fjorden ved Operaen. Operaallmenningen binder sentrum og kvadraturen sammen med den nye bydelen i Bjørvika, og har blitt er et av Oslos viktigste byrom. Det er nesten vanskelig å se for seg hvordan motorveien dominerte området for bare få år siden, og gjorde fjorden utilgjengelig for folk.

Plassen nord for Dronning Eufemas gate heter Christian Frederiks plass, og plassen sør for Dronning Eufemias gate foran Deichman heter Anne-Cath. Vestlys plass. Det første spadetaket til det nye hovedbiblioteket i Bjørvika ble tatt i januar 2014 i regi av Oslo kommune og Kulturbyggene i Bjørvika. Biblioteket og Anne-Cath. Vestlys plass ble begge ferdigstilt i 2020.

Plassen fungerer som et multifunksjonelt samlingssted for kulturelle begivenheter, rekreasjon og folkegjennomstrømning.

Det store byrommet åpner seg mot fjorden, og lar vannet komme inn mot bysentrum. Utenfor biblioteket er et vannspeil som fungerer som skøytebane om vinteren og som kan tømmes og gjøre plassen anvendelig for et mangfold av arrangementer, også i regi av biblioteket.

Anne-Cath. Vestlys plass er et åpent rom med en enkel utforming, og kan dekke mange funksjoner. Vannets nærvær, i selskap med sitteplasser og oppholdssteder omkring, gjør plassen til en oase i den moderne storbyen.
Plassen kan rommekunstneriske overraskelser, slik at og kan være en attraksjon i seg selv, og sammen med Operataket er plassen et av Norges viktigste byrom.

Operaallmenningen er den viktigste adkomsten til det gode bylivet i Bjørvika og en møteplass mellom det gamle og nye sentrum.
– Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom
Hva leter du etter?

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev