Sukkerbiten

På sørsiden av Operaen, nedenfor den nye Operastranda, der den midlertidige brua går over til Sørenga, ligger Sukkerbiten – en av de få tomtene i Bjørvika som inntil nylig ikke har hatt en avklart fremtid. Tomten eies av Hav Eiendom AS, men nå har Byrådet varslet at de ønsker kjøpe tomten fra Hav Eiendom.

I 2014 ble det vedtatt en reguleringsplan for å bygge et kulturbygg på Sukkerbiten. Det ble derfor inngått en intensjonsavtale mellom Hav Eiendom og Fotografihuset AS om å etablere et Fotografihuset på tomta. Målet var å skape en møteplass for alle, der både fotografer og kunstinteresserte, så vel som familier og badegjester kunne strømme inn og ut av lokalene. Planen var at Fotografihuset skulle oppta mindre enn en tredel av Sukkerbiten. Den resterende delen av øya var tenkt som friområde og bryggeanlegg. Hav Eiendom gjennomførte i 2019 en åpen internasjonal arkitektkonkurranse, som ble vunnet av det norske arkitektkontoret Atelier Oslo med forslaget «Trelett».

Oslo Drone og Foto

Nå ser det altså ut til at Oslo Kommune vil kjøpe tomten og det vil være opp til tomtens nye eier om hvorvidt de ønsker å bruke Sukkerbiten på en annen måte enn det den er regulert for i dag. Hav Eiendom mener det er positivt for Bjørvika at Sukkerbitens fremtid ser ut til å være avgjort og vil bidra konstruktivt i forbindelse med en kjøps- overtagelsesprosess.

Hav Eiendom er glad for at Byrådet har fattet vedtak om kjøp av Sukkerbiten og ser frem til en konstruktiv prosess knyttet til kommunens overtagelse av tomten.
– Kjell Kalland, administrerende direktør, Hav Eiendom
Hva leter du etter?

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev