Sukkerbiten

På sørsiden av Operaen, nedenfor den nye Operastranda, der den midlertidige brua går over til Sørenga, ligger Sukkerbiten – en av de få tomtene i Bjørvika som ikke har en avklart fremtid. Tomten eies av Hav Eiendom AS.

I 2014 ble det vedtatt en reguleringsplan for å bygge et kulturbygg på Sukkerbiten. Det ble derfor inngått en intensjonsavtale mellom Hav Eiendom og Fotografihuset AS om å etablere et fotografihus på tomta. Målet var å skape en møteplass for alle, der både fotografer og kunstinteresserte, så vel som familier og badegjester kunne strømme inn og ut av lokalene.

Oslo Drone og Foto

Planen var at fotografihuset skulle oppta mindre enn en tredel av Sukkerbiten. Den resterende delen av øya var tenkt som friområde og bryggeanlegg. Hav Eiendom gjennomførte i 2019 en åpen internasjonal arkitektkonkurranse, som ble vunnet av det norske arkitektkontoret Atelier Oslo med forslaget «Trelett».

Nå er imidlertid planene lagt på is i påvente av en avklaring fra byrådet om hvorvidt de ønsker å bruke Sukkerbiten på en annen måte enn det tomten er regulert for i dag.

Nå venter vi på at kommunen skal avklare fremtidig bruk av Sukkerbiten.
– Kjell Kalland, administrerende direktør, Hav Eiendom
Hva leter du etter?