Ny park: Fra grus til grønn lunge

Hav Eiendom fortsetter arbeidet med å sikre Oslos innbyggere gode og grønne møteplasser langs fjorden. I hjertet av Bjørvika, nøyaktig der Norges største skipsverft en gang lå, vil en ny grønn park vokse fram.

– Nå faller nok en puslespillbrikke på plass, sier utviklingsdirektør i Hav Eiendom, Liz-Heidi Leonhardsen.

Nok en del av det som en gang var et massivt industriområde i Bjørvika skal forvandles til en urban oase – der trær, blomster, busker og grønne plener skal dominere.

Vi snakker om den nye grønne lungen som skal ta form langs sjøkanten i Bjørvika. Det som i dag er et grått grusområde mellom Sukkerbiten og Operastranda. Her jobber Hav Eiendom og Bjørvika Infrastruktur med å etablere en grønn park – til glede for hele byens befolkning.

Utbygging av parken ved Akerselva
Akerselvas utløp: Parallelt med den nye parken renner Akerselva ut i fjorden.

– Dette området har ligget brakk i flere år. Nå er vi glade for at arbeidet med den nye grønne parken er i gang. Den blir en forlengelse av Operastranda, og er en viktig komplementering rundt utløpet av Akerselva. Dette blir nok et bidrag for å binde fjorden og byen sammen, sier Leonhardsen.

Med den nye parken, får nok et område langs Akerselva et blå-grønt drag. Med noen unntak, kan man bevege seg i blågrønne omgivelser, fra Frysja i nord til Bjørvika i sør.

Hav Eiendom bruker 2,2 milliarder på møteplasser og infrastruktur

Gjennom utbyggingsavtalen for Bjørvika, har Hav Eiendom sammen med Oslo S Utvikling forpliktet seg til å bruke 3,4 milliarder på strender, møteplasser, lekeplasser og rekreasjonsområder. Hav Eiendom bærer 2,2 milliarder alene, Oslo S Utvikling bidrar med det øvrige.

Bjørvika Utvikling, som er et felles datterselskap eid av Hav Eiendom og Oslo S Utvikling, har ansvaret for bygging av alle de offentlige rommene, og alt det spennende man kan oppleve i Bjørvika. Slik som den nye grønne parken som nå vokser fram, samt Sjøbadet på Sørenga, Operastranda og alle de sjarmerende allmenningene i Bjørvika.

Hav Eiendom eier 66 prosent av Bjørvika Utvikling, mens Oslo S Utvikling eier 34 prosent.

Planter over 100 trær

Industrihistorien i Bjørvika har satt sine spor. Siden mars 2023 har Bjørvika Infrastruktur derfor jobbet med grunnen på den nye parktomta. Nå er massene byttet ut og grunnen er ryddet for forurensing. I tiden fremover vil man fortsette arbeidet med å forvandle området fra grus til grønn lunge.

– Helt siden Operastranda sto klar sommeren 2021 har vi trippet etter å gå i gang med denne parken. Arbeidet vil pågå ut 2023, og selve beplantningen skjer neste vår, sier prosjektleder i Bjørvika Infrastruktur, Vegar Bergum.

Det betyr at den nye parken i Bjørvika står klar våren 2024. Det er bare å begynne og glede seg.

Før åpning av parken skal det blant annet plantes over 100 nye trær. Det skal også etableres busker og en stor gressplen. Sammen vil dette skape et grønt og frodig landskap som sikrer følelsen av å være tett på naturen. Samtidig som man er tett på både fjorden og byen.

– Da vi åpnet Operastranda, ble, ikke overraskende, gressplenene ved stranda veldig populære. Med den nye parken blir grøntområdet ved stranda større og det blir plass til flere, sier Bergum.

Bærekraft i Bjørvika

Det blir etablert et lite torg i granitt i nordenden av den nye parken. Både Leonhardsen i Hav Eiendom og Bergum i Bjørvika Infrastruktur, er stolte over at all stein som skal legges i den nye parken, er ombruksstein.

– Høyt på agendaen står det å undersøke alternativer til å kjøpe nytt. Det gjelder alt arbeid vi foretar oss. Det er ikke kostnadsspørsmål som er hoveddrivkraften, det handler om bærekraft og reduksjon i klimagassutslipp, sier Leonhardsen.

Mye av granitten som legges i den nye parken er hentet fra Aker brygge. Noe særlig mer kortreist blir det ikke. Videre skal det spes på med annen overskuddstein. Det skal kun brukes stein til gangarealene og det lille torget, utover dette vil resten av parken bli grønn.

– Vi hadde stor suksess med ombruk da vi etablerte Operastranda. Dette ville vi bygge videre på, så nå bruker vi utelukkende gjenbrukt belegningsstein. Dette området beviser at det er mulig å skape gode, bærekraftige byrom basert på gjenbruk, sier Bergum.

Vegar Bergum og Liz-Heidi Leonhardsen ser utover området
Folket trenger fjorden: Vegar Bergum i Bjørvika Infrastruktur og Liz-Heidi Leonhardsen i Hav Eiendom har begge viktige roller i forbindelse med utviklingen av Bjørvika. De går på jobb hver dag for å sikre at fjorden er åpen og tilgjengelig for alle.

Viktig supplement

Bjørvika har de siste 20 årene gått fra å være en industri- og trafikkmaskin til å bli en folkemagnet. Folk bader på Sørenga og Operastranda hele sommeren. Familier samles i Stasjonsallmenningen eller besøker Bybonden på Losætra. De reisende rusler fra Oslo S til fjorden via Akerselvallmenningen. Og så har vi selvsagt Havnepromenaden, som binder byen og alle møteplassene sammen langs fjorden.

– Vi vet hvor viktig det er med gode rekreasjonsområder i Fjordbyen. Den nye parken blir nok et innbydende og grønt tilbud til byens befolkning og besøkende, sier Leonhardsen før hun fortsetter:

– Møteplassene, allmenningene, strendene og parkene i Bjørvika binder fjorden og byen sammen. Det er viktig for Hav Eiendom at tilgangen til fjorden er gratis, og tilgjengelig for alle. Det nye parkområdet blir nok et viktig supplement for å sikre dette, sier Leonhardsen.

Folket trenger fjorden

Hav Eiendom gleder seg til den nye parken i Bjørvika fylles med glade mennesker fra våren 2024. 

I årene som kommer vil også nye områder åpnes opp for folk i Bjørvika – både i øst og i vest. Nevnes må blant annet Grønlikaia, som skal gjennomgå en total forvandling. Konteinere og industri skal erstattes av boliger, næring og rekreasjonsområder.

– Hav Eiendom har vært involvert i utviklingen av Bjørvika i to tiår. Den viktigste erfaringen fra denne perioden kan oppsummeres på en enkel måte. Oslos innbyggere ønsker og har rett på tilgang til fjorden. Dette prinsippet er fortsatt høyeste prioritet i den fremtidige utviklingen av Bjørvika og Fjordbyen, sier Liz-Heidi Leonhardsen i Hav Eiendom.

Les mer om hvordan Hav Eiendom bygger fremtidens fjordby.

Parktomta ved Akerselva
Grå plass: Slik ser parktomta ut i juni 2023. Men om et snaut år er det et grønt og frodig landskap som sikrer følelsen av å være tett på naturen, fjorden – og byen.