Viktige funn i Bjørvika: – Vi må spille på lag med livet i fjorden

Stadig nye områder langs Oslos sjøfront skal åpnes for folket. Parallelt jobber Hav Eiendom med å sikre at indre Oslofjord skal bli en enda mer levende del av byen i fremtiden.

– På Sørenga har det virkelig skjedd saker vi kan ta med oss inn i vårt videre arbeid, sier bærekraftsjef i Hav Eiendom, Marie I. Winsvold.

Spesielt i sommerhalvåret, syder det av mennesker på Sørenga. Det er blitt et trekkplaster uten sidestykke. Men det ikke alle vet, er at det også er gjort funn av yrende liv under vannskorpa her.

Da Sørenga Sjøbad ble etablert, ble det av sikkerhetsgrunner bygget en konstruksjon av sprengstein under vann for å hindre at båter kjører inn i området. Og denne konstruksjonen har vist seg å ha gode bieffekter.

– Den fungerer nå som et kunstig fiskerev, forteller fagansvarlig for miljø i Bjørvika Infrastruktur, Asbjørg Næss.

Bjørvika Infrastruktur er Hav Eiendoms datterselskap. Næss står bak rapporten Livet under vann i Bjørvika, og viser Bjørvika Infrastrukturs erfaringer med marin restaurering så langt.

Næss og Winsvold forteller at konstruksjonen, som i utgangspunktet skulle sikre mennesker og bygninger på land, har vist seg også å spille på lag med omgivelsene under vann.

Den er blitt et område sjøliv liker seg, både fisk, skjell og ulike vekster.

– I det kunstige revet er det mange små hulrom, kriker og kroker der fisk og andre dyr kan gjemme seg. Det er også nok av plass å gro på, samtidig er det godt med lys, forteller Næss.

Tett med blåskjell

I sin tid ble det også hengt opp 26 blåskjelltau under den flytende konstruksjonen, som utgjør sjøbadet på Sørenga.

– Det vi har sett, er en betydelig vekst av blåskjell. Vi har også sett veldig mye begroing på tauene, som går innover sjøbadet. Vi har sett mange sjøstjerner, anemoner, sekkdyr og sukkertare. Alt dette ønsker vi mye av, og tror sukkertare kan bli en levedyktig plante å satse på fremover i nye anlegg, sier Næss før hun fortsetter:

– Også på undersiden av den flytende delen av badeanlegget, gror det godt – og det er tett med blåskjell og anemoner. Det er også mye småfisk å se rundt hele badeanlegget.

Marint liv på undersiden av Sørenga Sjøbad
Slik ser det ut: Ifølge Asbjørg Næss er det et rikt marint liv på undersiden av sjøbadet. Aller mest er det i ytterkantene, ettersom det er mest lystilgang der. Foto: Fjord CleanUP

Næss og Winsvold er tydelig på at det kan høstes mange viktige erfaringer fra Bjørvika, som Hav Eiendom og Bjørvika Infrastruktur kan ta med seg inn i det videre arbeidet med marin restaurering i indre Oslofjord og utviklingen av hovedstadens nye fjordbydel, Grønlikaia.

Asbjørg Næss
Kjenner fjorden: Asbjørg Næss kjenner situasjonen i indre Oslofjord bedre enn de fleste.

Signerer strakstiltak for miljøet – les mer

Marint liv ved Grønlikaia

For kun et steinkast fra Sørenga, mellom den frodige Ekebergskråningen og den vakre Oslofjorden, finner vi Grønlikaia. Her skal Hav Eiendom utvikle en splitter ny fjordbydel. I fremtiden vil Grønlikaia bli arbeidsplassen til 3000 mennesker, det planlegges også for 1500 leiligheter – og Fjordbyen vil få 1000 meter lenger havnepromenade.