Viser nye Grønlikaia-ideer på Oslo arkitekturtriennale

16 arkitekt-team har det siste halve året jobbet på spreng med hvordan Fjordbyens neste store utbyggingsprosjekt, Grønlikaia, bør se ut i fremtiden. Nå inviterer Hav Eiendom og Oslo Havn byens befolkning til Oslo Arkitekturtriennale for å ta en titt på forslagene.

– Mange av de fremste arkitektene, landskapsarkitektene og teamene i Norden har jobbet i et halvt år. Nå gleder vi oss til å endelig kunne vise frem alle de gode forslagene som de har kommet frem til. På den måten kan alle som bor i Oslo fortelle oss hva de mener om planene, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.

Våren 2022 inviterte Hav Eiendom hele bredden av nordiske arkitekt- og landskapsarkitektkontorer til en prekvalifisering til parallelloppdraget for utviklingen av Grønlikaia. Etter å ha gått gjennom hele 118 søknader, valgte Hav Eiendom i april ut 16 tverrfaglige team, som alle fikk bryne seg på ett av fem planlagte delområder i den kommende bydelen på Bjørvikas østside.

Der det nå er containere og havnevirksomhet, skal det snart bygges sårt tiltrengte boliger, sentrale kontorarbeidsplasser, havnepromenade og et rikt service- og rekreasjonstilbud – en stor attraksjon for hele byen, og et flott tilbud til alle som bor i bydel Gamle Oslo.

Nå har arkitektene levert sine forslag. Fra 22. september stilles alle forslagene ut i det tidligere Munchmuseet på Tøyen. Utstillingen er en del av programmet til Oslo arkitekturtriennale, som i år har utvikling av gode nabolag som tema. Med utstillingen får hele Oslo mulighet til å se alle de smarte løsningene som er klekket ut for det siste, store utviklingsprosjektet i Bjørvika.

Kalland er svært fornøyd med innspillene Hav Eiendom har mottatt. Teamene har fått tydelig instruks om å innarbeide sosial og økologisk bærekraft i alle sine forslag.

– Forslagene som nå stilles ut viser at teamene har skjønt at Hav Eiendom krever et Grønlikaia som skal by på mer mangfold, være mer tilgjengelig og inkluderende, og at fjordbyutviklingen fremover skal ta enda mer hensyn til natur og klima, sier Kalland.

Han forteller at nivået ser ut til å være skyhøyt. De neste ukene skal en evalueringskomite bestående av Elin Børrud (NMBU), Iwan Thomson (Lala), Erling Dokk Holm (NMBU) og interne ressurser fra Hav Eiendom og Oslo Havn gjennomgå bidragene og deretter anbefale konsepter og forslag som bør videreføres.

– Evalueringskomiteen vil i tillegg til det overordnede, som plangrep og volumfordeling, også legge vekt på forslagenes potensiale for sosial- og økologisk bærekraft, bokvaliteter og byliv. Fremtidas Grønlikaia skal være en inkluderende møteplass for folk fra hele byen. Samtidig skal vi velge løsninger som kutter utslipp og restaurerer natur. Kun det beste er godt nok når vi skal utvikle Fjordbyens siste godbit, avslutter Kalland.

 

Slik kan Grønlikaias fem delområder bli seende ut:

 

1. Verket

Dette delområdet ligger lengst nord på Grønlikaia. Siden dette er nærmest kollektivknutepunktene i Bjørvika, er det naturlig tilrettelegge for næring og kontorbygg her.

Disse har bidratt: Team Henning Larsen, team A-lab, team Ghilardi + Hellsten, team Nordic/Kristin Jarmund

Team Henning Larsen

Les hele bidraget til Team Henning Larsen her.

Team A-lab

Les hele bidraget til Team A-lab her.

Team Ghilardi + Hellsten

Les hele bidraget til Team Ghilardi + Hellsten her.

Team Nordic/Kristin Jarmund

Les hele bidraget til Team Nordic/Kristin Jarmund her.

2. Lohavn

Dette delområdet ligger litt lenger bort fra bykjernen. Området kommer til å domineres av boliger og tilbud tilknyttet nye deler av Havnepromenaden.

Disse har bidratt: Team Dyrvik, team Adept, team Hille Melbye

Team Dyrvik

Les hele bidraget til Team Dyrvik her.

Team Adept

Les hele bidraget til Team Adept her.

Team Hille Melby

Les hele bidraget til Team Hille Melby her.

3. Grønlikilen

Dette delområdet blir et naturlig sentrum for den nye bydelen. Her vil det finnes masse publikumsrettede tilbud for fastboende og besøkende, og det vil også tilrettelegges for persontrafikk med båt.

Disse har bidratt: Team Helen & Hard, team Haptic, team LPO

Team LPO

Les hele bidraget til Team LPO her.

Team Haptic

Les hele bidraget til Team Haptic her.

Team Helen & Hard

Les hele bidraget til Team Helen & Hard her.

4. Munkehagen

Et stort delområde som kan gi et variert botilbud og et bredt utvalg av offentlige byrom, til glede for store og små.

Disse har bidratt: Team Vandkunsten, team Transborder, team MER arkitektur

Team Transborder

Les hele bidraget til Team Transborder her.

Team Vandkunsten

Les hele bidraget til Team Vandkunsten her.

Team MER arkitektur

Les hele bidraget til Team MER arkitektur her.

 5. «Buffersonen» og Kongshavn nord

Buffersonen skal fungere som en buffer mellom byen og havnevirksomheten i Sydhavna. Her kommer et helt nytt friområde, og det vil bli lagt stor vekt på naturrestaurering. Kongshavn nord planlegges blant annet som beredskapshavn for nødetatene. Oslo Havn eier og legger premissene for akkurat dette området.

Disse har bidratt: Team Aart, team Asplan Viak, team Norconsult

Team Norconsult

Les hele bidraget til Team Norconsult her.

Team Asplan Viak

Les hele bidraget til Team Asplan Viak her.

Team Aart

Les hele bidraget til Team Aart her.

——————

Fakta: Parallelloppdrag for Grønlikaia

Parallelloppdrag: En prosess der en utvikler ber flere bidragsytere om å se på utviklingsmulighetene i et område, slik at man sikrer seg mange gode innspill til selve utbyggingen.

Planlagt bruksareal: 208 000 kvadratmeter

Antall boliger: 1500

Arbeidsplasser: 3–4000

Komplett planforslag sendes til Plan og bygningsetaten: Høsten 2023

Kultur/idrett: 8000 kvadratmeter bruttoareal

——————