Grønlikaia blir en ny fjordbydel, med høy bokvalitet og storslagne omgivelser. Her har man solen til den går ned. Illustrasjon: Rodeo arkitekter

PROSJEKTER

Grønlikaia

Grønlikaia – En kilometer ny Havnepromenade og stor ny park

Grønlikaia ligger som en tidligere kaiflate mellom den grønne Ekebergskråningen og fjorden. Området strekker seg fra Losetra innerst i Lohavn ned til havneområdet. Området har Bjørvikas største gjenværende utviklingspotensial og kan romme byggevolumer tilsvarende det dobbelte av Sørengautstikkeren. Her skal over 200 000 m2 utvikles – mesteparten boliger. I tillegg vil en kilometer ny sjøfront bli åpnet for publikum.

I enden av Grønlikaia mot sør vil den såkalte ”Buffersonen” bli etablert. Buffersonen vil skille boligområdene fra havneområdet i Kongshavn. Området er stort (20-30 dekar) og vil bli et fantastisk friområde med aktiviteter både til lands og til vanns.

Den foreliggende reguleringsplan for Grønlikaia er Bjørvikaplanen som ble vedtatt av Bystyret i 2003. Bjørvikaplanen har i dette området svakheter i forhold til hvordan en god fjordby tenkes i dag. I 2003 planen er Havnepromenaden regulert på innsiden av boligbebyggelse, noe som avskjærer publikum fra deler av den enestående fjord- og øyutsikten mot syd og vest. Videre er det i dag naturlig å lokalisere arbeidsplasser nærmest mulig kollektivtilbudene ved Oslo S og boligene nærmere friområdene og sjøen. Dvs en omfordeling av hvor kontor og boligbebyggelse plasseres.

Det pågår dialog med planmyndighetene om nye løsninger for området. Et såkalt planinitiativ, som trekker opp nye rammer for området som helhet, vil bli sendt inn til Plan- og bygningsetaten i våren 2020.

Parallelt legges det store ressurser i en tidligfase medvirkningsprosess, der bydeler, ulike befolkningsgrupper, interessegrupper og eksperter er trukket inn. Oslo har tatt mål av seg til å være en foregangskommune innen medvirkning i byutviklingen.  Grønlikaia og Buffersonen – har et stort potensial knyttet til bruk av sjøen. For å sikre at flest mulige grupper med ulike interesser skal kunne benytte området, har Hav Eiendom iverksatt en medvirkningsprosess med større demokratisk dybde enn de fleste tilsvarende reguleringsprosesser.

Se prosjektets egen hjemmeside og delta i medvirkningsprosessen: haveiendom.no/gronlikaia/

 

Illustrasjon: Rodeo Arkitekter AS

Hva leter du etter?