PROSJEKTER

Grønlikaia

Bjørvikas største utviklingspotensial

Grønlikaia ligger mellom Sørenga i nord, Ekebergskrenten i øst, Kongshavn i sør og Oslofjorden i vest. Området har Bjørvikas største gjenstående utviklingspotensial og utgjør i størrelsesorden det dobbelte av Sørengautstikkeren. Her skal opptil 200 000 m2 utvikles – mesteparten boliger.

Den såkalte ”Buffersonen” er en forlengelse av Grønlikaia mot sør, og ender i Alnaelvas utløp, skilt fra havneområdet i Kongshavn. Området er stort (25-30 dekar) og vil kunne bli et fantastisk friområde med aktiviteter både til lands og til vanns for byens befolkning.

Hva leter du etter?