Oppfordring fra Norsk Eiendom: – Oslo-politikerne må stå samlet for Fiskebrygga

Fiskebrygga skal forvandles fra et utrivelig og dødt område, til et attraktivt byrom med 1500-1700 arbeidsplasser. Men mørke skyer henger over Hav Eiendoms prosjekt vest i Bjørvika. Nå mener bransjetopp byens politikere må på banen.

– Du kommer nesten ikke nærmere sjøfronten enn dette. Tomten er strategisk viktig med tanke på byreparasjon, slik at vi klarer å ferdigstille bygningsmassene langs sjøfronten.

Det sier administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

Hun snakker om tomten Fiskebrygga. Helt siden 2013 har Hav Eiendom jobbet for å forvandle tomten mellom Havnelageret og Skippergata fra et grått tomrom til et område fylt med aktivitet og arbeidsplasser. Her vil parkeringsplasser og asfalt bli byttet ut med grøntområder, restauranter og butikker – samtidig som vi får tilført et av Fjordbyens mest attraktive kontorbygg med 1500-1700 arbeidsplasser.

Dette er Fiskebrygga – les mer

Fiskebrygga tar et stort steg mot byggestart – les mer 

Tone Tellevik Dahl
Trenger utvikling: Administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl, er tydelig på at det er viktig å utvikle tomter som Fiskebrygga. Foto: Hav Eiendom

Statens Vegvesen sier nei

Det har vært en skikkelig dugnad å jobbe fram det viktige prosjektet på Fiskebrygga. I 2022 ga Oslos bystyre enstemmig tommel opp, og Hav Eiendoms ambisjon er å sette første spadetak i jorda i løpet av 2024.

Men brått har det dukket opp mørke skyer over kremtomten vest i Bjørvika.

For at Hav Eiendom skal kunne bygge næringsbygget på cirka 27 000 m2, må det etableres et 40 meter langt lokk over nedkjøringen til Operatunnelen. Deler av bygningen vil ligge over dette lokket.

Men dette går ikke Statens Vegvesen lenger med på, og har funnet fram veglovens paragraf 57. Dermed har det våknet usikkerhet rundt realiseringen av det viktige prosjektet i hjertet av Fjordbyen. Dette til tross for at bystyret har gitt grønt lys, og at Statens Vegvesen tidligere har trukket sine innsigelser.

Hav Eiendom har klaget inn vedtaket fra Statens Vegvesen, og venter videre behandling.

Fiskebrygga
Operatunnelen: For å få realisert Fiskebrygga må deler av næringsbygget ligge over nedkjøringsrampen til Operatunnelen. Foto: Hav Eiendom

– Kom for sent

Det siste trekket fra Statens Vegvesen får Tellevik Dahl i Norsk Eiendom til å reagere. 

– Bystyret har gitt grønt lys og lagt til rette for viktig utvikling av den sørøstlige delen av Kvadraturen. Nå håper jeg Oslo-politikerne står samlet, og utfordrer Statens Vegvesen til å trekke forsøket om å stanse prosjektet, sier Tellevik Dahl og poengterer:

–  For det kom alt for sent i prosessen, all den tid alle innsigelser allerede er lukket og løst.

Hun er tydelig på at for Hav Eiendom og eiendomsbransjen generelt, er forutsigbarhet helt essensielt. Et spesielt moment i denne saken, er at Statens Vegvesen fremmet innsigelser i plansaken, som deretter ble løst. Innsigelsene ble altså trukket.

– Bransjen løper stor risiko når vi setter i gang prosjekter som dette, og det er store summer involvert. Dette må statlige innsigelsesmyndigheter ta på alvor, sier Tellevik Dahl.

Hun er tydelig på at bransjen ikke kan planlegge prosjekter og ta opp store lån, for så å måtte leve med frykten om at veimyndighetene dukker opp langt ut i prosessen og forsøker å stanse prosjektet. 

Tellevik Dahl beskriver det som uholdbart.

– Vi mener det er bestemmelsene i reguleringsplanen og protokollene som er gjeldende. At man ikke kan komme på et senere tidspunkt og vende tommelen ned, sier hun før hun fortsetter:

– Det er mange byggeprosjekter over det ganske land som kommer i berøring med Statens Vegvesen. Jeg håper ikke det vi ser i denne saken er en ny linje fra Statens Vegvesen. Da må samferdselsminister og regjering på banen, sier Tellevik Dahl.

Illustrasjon av Fiskebrygga
Næringsbygget på Fiskebrygga: Hav Eiendom vil føre opp et næringsbygg med 1500-1700 arbeidsplasser og spennende publikumstilbud på gateplan. Dette vil føre til liv og røre i et dødt område i dag. Illustrasjon: Vivid-vision og A-lab

Overrasket og forundret

Administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland, understreker at Hav Eiendom til nå har opplevd Statens Vegvesen som både løsningsorienterte og lydhøre.

–  De har tidligere i prosessen hatt muligheten til å komme med innsigelser som statlig innsigelsesinnsats, og det har de selvsagt benyttet seg av. Dermed ble vi både overrasket og forundret da vegvesenet nå forsøker å stanse prosjektet, sier Kalland.

Han er tydelig på at det er svært viktig at Fiskebrygga blir ferdigstilt.

– Det vil styrke nye Oslo, altså Bjørvika, men også historiske Kvadraturen, som fyller 400 år i år. Området trenger folk og revitalisering. Fiskebrygga vil kunne bidra godt til dette, sier Kalland.

Hav Eiendom er tydelig på at utviklingen av Fiskebrygga også vil sikre viktige miljøgevinster for Fjordbyen. 

– Du finner ikke et bedre egnet sted å legge 1500-1700 arbeidsplasser enn nettopp på Fiskebrygga, som ligger et steinkast fra Norges største kollektivknutepunkt Oslo S, sier Kalland.

Hav Eiendom mener bestemt at Statens Vegvesen ikke har anledning til å stanse prosjektet. Om vedtaket opprettholdes varsler selskapet at det vil dra Vegvesenet for retten. En behandling gjennom rettssystemet vil imidlertid ta mange år. I mellomtiden trues hele byfornyelsen i Bjørvika med full stans.

Skifer fra Grünerløkka-bygg skal ombrukes på Fiskebrygga – les mer 

Signerer strakstiltak for miljøet – les mer 

Fiskebrygga fra luften
Strategisk tomt: Fiskebrygga har en sentral beliggenhet på Bjørvikas vestside, vis-á-vis Havnelageret og kort vei til Oslo S. Med servering i første etasje og 1500-1700 arbeidsplasser, vil bygget bidra til å knytte Bjørvika tettere på Vippetangen og Kvadraturen. Foto: Oslo Drone og Foto

Kan ikke sløse med tomter

11 år er gått siden Hav Eiendom startet arbeidet med Fiskebrygga, og så langt har dette kostet om lag 100 millioner kroner. Kalland forteller at Hav Eiendom ikke har noen plan B.

– Vi håper og tror at det er sunn fornuft hos Statens Vegvesen, og at de vil være med å finne løsninger slik at man får gjennomført den nødvendige utviklingen av denne tomten vest i Bjørvika, sier Kalland.

Tellevik Dahl er også tydelig på at Oslo ikke har råd til å sløse med sentrale tomter, slik som Fiskebrygga. 

– Slike tomter må være virksomme til det beste for byen. Enhver politiker som ønsker at byen skal brukes på en god måte, må være interessert i det som skjer i dette området, avslutter Tellevik Dahl.

Fiskebrygga
Arbeidsplasser og publikumstilbud: Administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland, sier det viktig at man kommer til enighet slik at Fiskebrygga ikke blir liggende som en grå, utrivelig og folketom parkeringsplass. Foto: Hav Eiendom

Dette blir de viktigste prosjektene i 2024 – les mer

Retter blikket fremover – les mer 

Tidenes forvandling – les mer